اموزشگاه پسرانه سعدی برازجان

تقدیم به همه ایرانیان

ارزشیلبی توصیفی

 
 

 

«راهنمای معلم در ارزش یابی کیفی ( توصیفی )» تالیف دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی

                                                                                                                                                                                                                بهمن قره داغی

 

ارزش یابی کیفی - توصیفی  شیوه ی از ارزش یابی تحصیلی است کهاطلاعات لازم و معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه‌جانبه‌ی فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده از روش‌ها و ابزارها‌ی مناسب سنجش،همانند آزمون‌ها (به‌ویژه آزمون‌های عملکردی) پوشه کار، مشاهده ،در حول فرایند یاددهی - یادگیری فراهم می‌نماید تا براساس آن بازخوردها‌ی کیفی – توصیفی  موردنیاز، برای کمک به یادگیری بهتر در فضای روانی - عاطفی مطلوب‌تر، ارائه گردد. بنابراین به‌طور اجمال می‌توان گفت که نظام  ارزشیابی کیفی - توصیفی نوعی ارزشیابی است که:

الف) زمینه‌ی مشارکت فعال دانش‌آموز و والدین را در فرایند ارزشیابی فراهم می‌نماید.

ب) در جمع‌آوری اطلاعات از ابزارهای متنوع و جدید برای افزایش اعتبار اطلاعات استفاده می‌نماید.

ج) معلم و شورای مدرسه با جمع‌بندی، تحلیل و تفسیر دقیق اطلاعات و با توجه به ابعاد مختلف یادگیری و عاطفی و مهارتی درخصوص ارتقاء دانش‌آموز به پایه‌ی بالاتر تصمیم‌گیری می‌نمایند.

د) از نتایج سنجش و ارزشیابی در رفع موانع یادگیری دانش‌آموز در طول فرایند یاددهی- یادگیری استفاده می‌شود.

هـ) با تسهیل شـرایط ارتقاء و مداخله‌های مناسـب در زمان مقتضی‌ از افت تحصیلی تا حد قابل‌توجهی جلوگیری می‌نماید.

و) متناسب با نیاز دانش‌آموزان از بازخوردهای کیفی با عبارت‌های واضح و روشن که منجر به تشویق و ترغیب دانش‌آموز برای تلاش بیشتر شود استفاده می‌شود.

ز) در جهت تقویت فعالیت‌های گروهی تلاش می‌نماید.[i]

خوشبختانه درسال تحصیلی 89-88  پیرو مصوبه ی شورای عالی آموزش و پرورش(جلسه 769 مورخ 18/4/ 87 ) شاهد پیاده سازی صد در صدی نظام ارزش یابی کیفی – توصیفی در پایه اول ابتدایی هستیم و  این  بدان معناست که نظام آموزشی موجود قصد دارد یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشد ؛ نگرش مطلوب نسبت به مدرسه ایجاد نماید ؛ بهداشت روانیِ کلاسِ درس را افزایش دهد ؛ اعتماد به نفس دانش آموزان و مشارکت آن ها را در یادگیری بالا نگاه دارد ؛ روحیه انتقادپذیری در کودکان را افزایش بخشد ؛ مهارت خود اصلاحی و خود تنظیمی را پرورش دهد [ii]؛ و...  در این میان پس از 6 سال از اجرای  این جریان جاری که بودنش ،روزنه ها آفریده  و می رود تا در سایه سار سبز اندیشمندانی گمنام در جای جای این سرزمین کهن ، نوید بخش فروردینی باشد که سالیانی دراز پیدایی و پدیداری آن را به انتظار نشسته ایم  به نا گهان از پیله ای به نام دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش ، که جا داشت خود پابه پای دیگر مجریان و برنامه ریزان ،فراز و فرود مسیر را پس پشت بگذارند  و به عبارتی همواره دستی به آتش داشته باشند ،  در سال ‹ اصلاح الگوی مصرف  ، کتابی با عنوان « راهنمای معلم در ارزش یابی کیفی ( توصیفی ) » با تیراژ 50 هزار نسخه و 64 صفحه ,در پاییز سال جاری (1388) توسط شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران ، منتشر گردیده  که حیرت اهل عبور این وادی زلال را  بر انگیخت . کتابی که بی آن که توانسته باشد چراغی فرا راه عبور این  جریان نوید بخشِ خجسته برافروزد ، سیاهی و ابهام و تردید با خود به میدان آورده است . بی آن که راهی بنایاند طعم بن بست و بی راهه با خود دارد .بی آن که ....

بد بیاری این کتاب  از آن جهت است که 6 سال دیرتر وارد   عرصه شده . مواردی اشاره وار ذکر می کنم تا نکند همکاران ارجمند معلم که خود پیش از آن که از این کتاب بیاموزند منابعی دسته اول و بکری هستند که می توانند – اگر بخواهند – به بانیان این اثر، چیستی ، چرایی و چگونگی ارزش یابی کیفی -توصیفی  را آموزگار باشند ، دچار تردید شوند .

v  راستی چرا46 نفر آدم  اهل قلم !! به خود این زحمت را ندادند تا هر کدام 4/1 صفحه مطلب  را با آگاهی ، علم و دانش روزآمد و مطابق با آنچه هست تالیف !!!!نمایند ؟

v  آیا 63 صفحه مطلب آن هم برای 46 نفر، کار دشواری و ناممکنِ تلخی ست ؟ آن هم کسانی که برخی از آنها احساس می شود بیش از آن که در این کتاب می نمایانند باشند -که هستند-  . بنابراین به احترام همین بزرگواران که شاید از نام آنها استفاده ابزاری شده باشد  و از کم و کیف آن چه بیرون زاییده چندان اطلاعی نیافته باشند ، از خیلی حرف ها می گذرم و تنها برخی از ابهامات را در قالب سوال طرح می کنم تا دوستان معلم بدانند این کتاب آن نیست که چشمی به راهش داشته ایم گرچه  اگر از دو فصل !! نخست کتاب، چشم پوشیده داریم به حق فصل سوم  خوب است و قابل استفاده و ای کاش  این کتاب جز این نبود .

v  عنوان هر کتابی گویای محتوای آن است به عبارتی « رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون  »  این کتاب عنوانش هست « راهنمای معلم در ارزش یابی کیفی ( توصیفی ) » . سوال این است که آیا چنان که نوشته اید به نظر شما وزن مفهومی کیفی با توصیفی یکی است که  هم در عنوان و هم در صفحات داخلی کیفی به جای توصیفی و توصیفی به جای کیفی و این دو در مقابل کمی و گاه مساوی با کمی و کیفی امده ؟ چه تعریف عملیاتی از این دو واژه دارید ؟

v  از آنجا که شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه 769 مورخ 18/4/87  با تکیه بر نتایج و یافته های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دوره  استقرار و گسترش ارزش یابی کیفی – توصیفی   را مصوب و اعلام نمود که بر این اساس  از مهر 1388 کل پایه اول دوره ابتدایی به شکل کیفی – توصیفی اجرا می گردد ،آیا درست است بعد ازگذشت حدود 15 ماه از این مصوبه ، دفتر برنامه ریزی وتالیف کتاب های درسی که در دو قدمی این شورا قرار دارد و ممکن است  نماینده ای نیز در آن جلسه داشته  ،باز مکرر در جای جای کتاب  واژه « طرح  » را به کار ببرد ؟ به عنوان نمونه در صفحه 12 ، کلمه طرح، 6 بار به کار رفته است !آیا به نظر تیم تالیفی 46  نفره محترم  ، طرح با برنامه  که قانونی شده و گروهی موظف به اجرای آن ، فرقی ندارد ؟

v  این گروه ادعا داشته اند که مبانی نظری ارزش یابی توصیفی را و ابزار ها ، روش ها  منابع جمع آوری اطلاعات و .... را در دو فصل بیان نموده اند!  فرض کنید که  شما گفتید و من  نوعی خواننده هم هیچ نگفتم  اما آیا تعریف و فهم  شما از مبانی نظری، همان چیزی است که در این دو فصل می بینیم ؟  اگر جواب مثبت است که خیال خیلی  از محققین و پژوهشگران راحت باشد که  فصل دوم طرح های پژوهشی  خود را نجسته و نیافته و .... در زیر سر آماده دارند و....   و اگر نه  چرا چنین ؟ چرا ادعاهای بی محتوا را به رخ دیگران بکشیم و جایگاه ارزشمند دفتری ،با سابقه ای تعریف شده و کم و بیش درخشان  را سبک می سازیم و به دست بادش می سپاریم ؟ !  . یادمان باشد چنین سهل انگاری هایی  هزینه های بی بازگشتی دارد .

v  در چند جا و ازجمله  صفحه نخست و 11 کتاب ،  از تغییر مقیاس کمی به کمی – کیفی سخن به میان آمده !!می توانید بگویید چه منبعی برای این عبارت دارید ؟ چه درسی کمی و چه درسی کیفی است ؟ چرا پس در گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه ) جایی برای بازخوردهای پایانی کمی منظور نشده ؟ چرا در آیین نامه از این عبارت ، سخنی در میان نیست ؟  به فرض  درست بودن و منطبق با واقعیت موجود بودن،  چرا در صفحه 5  می نویسید « از ویژگی های ارزش یابی پیشرفت تحصیلی اعلام نتایج ارزش یابی به صورت توصیفی است  » این گفته مرا یاد مثل« دم خروس و  قسم حضرت عباس »انداخت  و ....

v  جالب است 46 نفر  نشسته اند و بعد از برگزاری کارگاه ها و نظر سنجی ها و طی فراز و فرود هایی دشوار و پس پشت نهادن موانع و مشکلات بی هنگام فراوان!!!!!!!!!!!!!   64 صفحه را نوشتند و 2 ویراستار را نیز به خدمت گرفتند و لیکن بازمی بینیم  افعال مفرد به جای جمع و مفاهیم کوچک در هیاتی بزرگ و مطالبی بزرگ در عباراتی  کوچک نشسته به عنوان نمونه : «بر اساس الگوی فوق الذکر ، مؤلفه های اساسی برنامه ی درسی دچار تغییر و تحولات عمده ای  خواهد شد  »  یا  « به منظور افزایش اعتماد و اطمینان نسبت به دقت و صحت اطلاعات جمع آوری  شده ، از روش ها و ابزار های مختلف استفاده می شود تا ااطلاعات جامعی در ارتباط با کم و کیف دستیابی به اهداف و مشکلات موجود جمع آوری شود که از این میان به مشاهده ، آزمون ، پوشه کار ، پروژه ، خود سنجی و همسال سنجی اشاره کرد . ص 16 »  و ...  راستی  « ارتباط با کم و کیف دستیابی به اهداف و مشکلات موجود   »چه معنایی دارد ؟

v  این که از این دفتر به پیله نام برده می شود دلیل اصلی آن، خویش را محصور نمودن و از جهان خارج و اتفاقات ان بی خبر ماندن است . به عنوان نمونه نویسندگان محترم این کتاب بی خبراند که  برای پوشه کار و سنجش مشاهده ای کتاب مستقل - با هر کیفیتی -  تولید شده و  معلمین محترم با علاقه از آن استفاده می نمایند چرا  در تولید این اثر در حد منابع موجود نیز ، اطلاعات لازم ، ارائه نشده کما این که انتظار معقول آن است که آخرین اثر ، توانسته باشد گامی جلوتر  و فراتر از وضعیت موجود بردارد و افقی وسیع تر ، بازتر و روشن تر زا بنمایاند  ؟ آیا فکر نمی کنید آن چه تحت عنوان مبانی نظری و چگونگی به کار گیری پوشه کار ذکر نموده اید مربوط است به 6 سال پیش که هیچ نوع اطلاعاتی از این موضوع در جامعه ی آموزش و پرورش ابتدایی نبود ؟  با این ادبیات و این سطح از آگاهی که شما ادعای تولید راهنمای معلم!!!!! نموده اید آیا خود تان می توانید یک پوشه کار را بر این اساس  تنظیم فرمایید ؟ آن را ارزش یابی نمایید؟ از آن در جهت کمک به بهبود یادگیری بچه ها استفاده کنید ؟ چرا به خویش اجازه می دهیم تا با فرصت های در اختیار معلم  بازی کنیم  ؟  منِ نوعی به کنار ،! یک بار دیگر با خود دو فصل کتاب را بخوانید و قضاوت کنید . هشدار می دهم دارد باد می آید ! کوچه دو باره بوی عبور می دهد . کسی فردای روشنی را در بغل دارد . کاری نکنیم فردا دستمان تهی ماند و سرمان بی کلاه و ....

و باز با این احوال که ممکن است  تولید این کتاب و  به دست معلم دادنش، به  شکل گیری  و بنای یادگیری سستی بیانجامد و راه عبور را به معلم باز نشناساند  وبه جای خورشید، ساعت شماطه دار ی را دلیل آورد که شب از نیمه نیز بر نگذشته است ، اما به مصداق آن شعر ماندگار عمران صلاحی[iii] که سرود :  

جاده ای خاکی 

می رود ارابه ی فرسوده ای لنگان

می کشد ارابه را اسبی نحیف و مردنی در شب

 آن طرف شهری غبار آلود

پشت گاری سطلی آویزان  ، پر از خالی

خفته گاری چی مگس ها این ور  و آن ور

پشت گاری جمله ای :

                   چشم بد لعنت

          ما نیز از آن جهت که تنها برای یک سال چاپ گردیده و امیداریم در ویراست دوم ،آن باشد که باید ،  از کم و کیف آن ،دیگر  چشم می پوشیم  ومن نیز می گویم بر چشم بد لعنت .

 

 

پی نوشت ها :[i] -  شکوهی، مرتضی و قره داغی ، بهمن  ( 1388). مدیریت پوشه کار  ، جورچین دانستن و توانستن در ارزش یابی کیفی – توصیفی  . تهران: مؤسسه انتشارات کورش چاپ .

[ii] -  قره داغی ، بهمن(1388 ).   سنجش مشاهده ای ، شیوه ای نو در خدمت ارزش یابی کیفی – توصیفی . تهران: مؤسسه انتشارات کورش چاپ . ص 23

[iii]- صلاحی ، عمران

+ نوشته شده در  جمعه سی ام مهر ۱۳۸۹ساعت 15:53  توسط عوض حقایق پور  | 

بخش پذیری بر اعداد


بخش پذیری بر 1:

همه ی اعداد بر يک بخش پذير هستند.

قاعده تقسيم بر 2 :

عددي بر 2 بخش پذير است که رقم يکانش بر 2 بخش پذير باشد. باقي مانده تقسيم هرعدد بر 2 باقي مانده تقسيم رقم يکان عدد بر 2 است.

مثال- همه ی اعداد زوج بر 2 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسيم بر 3 :

عددي بر 3 بخش پذير است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذير باشد. باقي مانده ی تقسيم عدد بر 3 همان باقي مانده تقسيم مجموع ارقام آن عدد بر 3 است.

مثال- مجموع رقم های عدد 7۵12 برابر 1۵ است و 1۵ بر 3 بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد7۵12 بر 3 بخش پذیر است.

قاعده تقسيم بر 4 :

الف) عددي بر 4 قابل قسمت است که دو رقم سمت راست آن بر4 قابل قسمت باشد. باقي مانده تقسيم هر عدد بر 4 مساوي باقي مانده تقسيم دو رقم سمت راست آن عدد بر4 .

مثال- عدد ۵248 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 48 بر 4 بخش پذیر است.

ب)عددی بر4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 1۵68 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 20 = 8 + 6 * 2 و 20 بر 4 بخش پذیر می باشد.

قاعده تقسيم بر 5 :  

عددي بر۵بخش پذير است که رقم يکانش بر۵ بخش پذير باشد. باقي مانده تقسيم هرعدد بر۵ باقي مانده تقسيم رقم يکان عدد بر ۵ است.

مثال- اعداد ۶۵،  240 و 800  بر۵ بخش پذیر هستند.

قاعده تقسيم بر 6 :

عددی بر 6 بخش پذیر است که  بر2 و3 بخش پذیر باشد. ( 3 * 2 = 6)

مثال- عدد 132 هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیراست. پس بر6 نیز بخش پذیر است.

قاعده تقسيم بر 7 :

عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد ۵194 بر 7 بخش پذیر است. زیرا:          

( 8 = 2 * 4)                            5194

                                                                        ( 2= 2 *1)              511  = 8 – 519

                                                                        49=2-51

مضربی از 7 است. بنابراین۵۱۹۴ بر 7 بخش پذیر است.

قاعده تقسيم بر 8 :

الف) عددي بر8  قابل قسمت است که سه رقم سمت راست آن بر 8 قابل قسمت باشد.

مثال- اعداد 4۵000 و706۵6 بر 8 بخش پذیرهستند. زیرا سه رقم سمت راست آن ها یعنی صفر و6۵6 بر 8 بخش پذیرهستند.

ب) عددی بر8 بخش پذیر است که 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 6۵321 بر 8 بخش پذیر است. زیرا 16 = 2 * 2 + 3 * 4 و 16 بر 8 بخش پذیر می باشد.

قاعده تقسيم بر 9 :

عددي بر 9 بخش پذيراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذير باشد. باقي مانده تقسيم عدد بر9 همان باقي مانده تقسيم مجموع ارقام آن عدد بر9 است.

مثال- عدد ۵148 بر 9 بخش پذیراست. زیرا مجموع رقم های آن یعنی 18 بر 9 بخش پذیر است.

قاعده تقسيم بر 10 :

عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

مثال- اعداد 70  ، 1200 و  810  بر 10 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسيم بر 11 :

عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.

مثال-عدد ۵240312 بر 11 بخش پذیر است زیرا:

14 = 2 + 3 + 4 + 5

3 = 1 + 0 + 2

11 = 3 - 14

قاعده تقسيم بر 12 :

عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.

مثال- اعداد 72 و  120  و 480 بر 12 بخش پذیر هستند.

قاعده تقسيم بر 13 :

عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیرباشد. (در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد 247 بر 13 بخش پذیر است. زیرا:

        ( 28 = 7 * 4)                             247

( 8 = 2 * 4)               52 = 28 + 24

13 = 8 + 5

قاعده تقسيم بر 14 :

عددی بر 14 بخش پذیر است که   بر 2 و 7 بخش پذیر باشد. ( 7 * 2 =  14)

مثال- عدد 3۵42 هم بر 2 وهم بر7 بخش پذیر است. پس بر 14 نیز بخش پذیر است.

قاعده تقسيم بر 15 :

عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد. ( ۵ * 3 = 1۵)

مثال- عدد 43۵0 هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است. پس بر 43۵0 نیز بخش پذیر است.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:29  توسط عوض حقایق پور  | 

نکات دستوری بخوانیم وبنویسیم پایه پنجم


بسم الّله الرحمن الرحیمنکات دستوری بخوانیم و بنویسیم پایه ی پنجم

جهت استفاده ی همکاران گرامی
سرگروه آموزش پایه ی پنجم:عوض حقایق پور
شهرستان دشتستان

فهرست
عنوان                                                                               صفحه
صفتها...................................................................       .........4

مفعول.................................................................    ..............7

مصدر.......................................................................        .....8

جمله پایه و پیرو..............................................................      ..8

مفهوم شخص در فعل........................................................    ..9

فعل های پیشوندی...........................................................  ...10

حرف ربط....................................................................        ..10


جمع مکسر.................................................................    ....10

بیت............................................................................      ..11

ردیف.......................................................................       .....11

قافیه.........................................................................      ....11

نهاد وگزاره............................................................            ....11

تفاوت گذار و گزاره.....................................................      .......12

حرف نشانه ندا.......................................................         .....13

مترادف-متشابه-متضاد...........................................................13

معادل سازی................................................................  ......14

تفاوت صفت و موصوف با مضاف ومضاف الیه....................... .... ...14

فعل لازم و متعدی ........................................................  .. ....14

ساختن اسم موصوف........................................................ ....15

ساختن مضاف و مضاف الیه .....................................................15

کنایه ...........................................................................   ....15

اغراق.........................................................................      ....15

جمع های عربی در فارسی......................................................16

قید............................................................................    . ....16

اسمها..........................................................................   .  ..
17
اسم مشتق .........................................................................18

تخلص...................................................................      .  .......19

غزل..........................................................................         ...19

جمع و انواع آن...........................................................         ...19

حذف یا کوتاه کردن جمله................................................... .   .20

پسوند(گین-ناک-سار)......................................................... ..22

زمان ها.........................................................................     ..22

فعل ماضی وانواع آن........................................................  .....23

مضارع اخباری و مضارع التزامی........................................    ....25

مسند............................................................................    .25

متمم...........................................................................     ..25

نشانه ویرگول و نقطه ویرگول.............................................       25  


صفت:
واژه یا گروهی از واژه ها ست که درباره ی اسم توضیح می دهد و یکی از خصوصیات اسم را از قبیل حالت مقدار شماره و مانند آن بیان می کند. اسمی که صفت درباره ی آن توضیح می دهدموصوف نامیده می شود.
مثال: گل         زیبا
  موصوف      صفت

صفت های مرکب به شکل زیر ساخته می شود:
مثال:الف-اسم + اسم = صفت مرکب مثل:شیرزن
     ب-صفت + اسم =صفت مرکب مثل نیک مرد

صفت فاعلی:
صفتی است که برکننده ی کار دلالت کند.
مانند:دختر  کوشا    -     حاکم ستمگر
             صفت                 صفت

اقسام صفت فاعلی:
1 بن مضارع+ نده =گیر+ نده=گیرنده
2 بن مضارع +ان =خند +ان =خندان
3بن مضارع +الف(ا) =دان+ا = دانا
4 بن ماضی و بن مضارع+ار=خرید+ار= خریدار
5 بن ماضی یا بن مضارع+گار=آموز+گار= آموزگار
6 اسم معنی و به ندرت صفت یا بن فعل + گر =کار+گر = کارگر
7اسم معنی وصفت یا بن فعل یا ساخت امر + کار = جوان تراشکار

صفت فاعلی مرکب:
از ترکیب بن مضارع با اسم یا کلمه دیگر صفت فاعلی بدست می آید.
مثال:  دانشجو = دانش جوینده
صفت جامد:
صفتی است که از بن فعل فارسی گرفته نشده باشد.
مثال: بزرگ ـــ  سفید

صفت مشتق:
صفتی است که از بن فعل فارسی جدا شده باشد.
مثال: داننده =دان(بن مضارع) + نده ــ (ابله + انه =ابلهانه ==> ساخت صفت مشتق با پسوند«انه»)
صفت فاعلی مفعولی و لیاقت جزء صفات مشتقند.
صفت مفعولی مشتق – مثل غم آلود- خسته – دلداده

صفت مفعولی:
صفتی است که معنی مفعولیت دارد یعنی کار برآن واقع می شود معمولاً از بن ماضی+ کسره و برخی فتحه ساخته می شود.مثال:آورده – برده – گرفته


صفت نسبی:
صفتی است که به کسی یا جایی یا جانوری یا چیزی نسبت داده می شود وآن بیشتر با افزودن پسوند های(ی – ین – ینه – های بیان حرکت- گان- انه انی چیی) به آخر اسم یا صفت ساخته می شود.
مثال: ( ی ) تهرانی – انه سالانه چی-پستچی،انی- روحانی
ساخت صفت غیر ساده:
اسم + بن مضارع    صحرا + گرد = صحراگرد – شنو + نده = شنونده
صفت برتر:
صفت ساده + تر  مثال: خوب + تر = خوب تر
صفت برترین: صفت ساده + ترین مثال: بد+ترین = بدترین
صفت پسین – صفت پیشین
صفت پسین:
اگرصفت بعد از موصوف بیاید صفت پسین است.
مثال: مادر خوب  خط خوانا
صفت پیشین:
اگرصفت قبل از موصوف بیاید به آن صفت پیشین می گویند.
مثال:  بلند کوه     نیک مرد
صفت لیاقت:
صفتی که شایستگی و قابلیت موصوف را می رساند وآن با افزودن (ی) به آخر مصدر ساخته می شود.
خوردن+ی-خوردنی
صفت شمارشی ترتیبی :
که ترتیب موصوف را می رساند. به آخر صفت شمارشی ضمه ای می افزایند و پس از آن لفظ «م» یا«مین» می آید مثال:پنج+ضمه+م=پنجم        
پنج+ضمه+مین=پنجمین
مصدر:
مصدر کلمه ای است که مفهوم اصلی فعل را می رساند بی آنکه زمان و شخص آن معلوم باشد مصدر از بن ماضی فعل و پسوند-ن ساخته مانند خوردن.

اسم مصدر(حاصل مصدر):
اسمهایی در فارسی است که نشانه ی مصدر ندارد ولی حاصل معنی ومفهوم مصدر را می رساند.
مثال:داشتن- ستایش- خنده- آزادگی- توانا+یی =توانایی
دانش – دانستن           ستایش – ستودن

مفعول:
اسمی که همراه فعل متعدی می آید و کار بر آن واقع می شودو معنی جمله راتمام می کند
مانند:علی رادیدم . کتابی را خریدم
مفعول در زمان فارسی به چهار صورت است :
1 همراه (را) وآن در صورتی که مفعول شناخته شده باشد.
مثال:علی را دیدم.(یعنی آن علی مورد نظر)
2 همراه(ی)وآن وقتی است که مفعول معین نباشد
مثال: مردی دیدم       باغی خریدم  (مردی و باغی آشنا نیست)
3 با(را) و ( ی)
مثال:من کتابی را که می خرم می خوانم.
4 بدون(را) و (ی) که مفعول بیان جنس می کند.
مثال مجید داستان می خواند  محمد کتاب خریده است.
اگر نمی دانی مفعول کجای جمله است می گوییم «چه کسی را» یا«چه چیزی را»
مثال:علی نامه می نویسد –علی چه چیز را می نویسد-نامه- نامه مفعول است
مفعول همیشه در قسمت گذاره است توجه:
مصدر:
مصدر چون زمان و شخص ندارد فعل بشمار نمی آید بلکه یعنی یکی از اقسام اسم است.
مصدر جعلی:
دراصل مصدر نیست و با افزودنن (یدن) به آخر کلمه بصورت مصدر در می آید:
مثل فهمیدن –هراسیدن-(تابعیت-مضلومیت-مصدر جعلی در زبان عربی است)
{توجه اضافه کردن (یت) به آخر کلمات فارسی نادرست است مثال خوب=خوبیت}
جمله پایه:
جمله ای است که همراه جمله ی مرکب می آید و غالباً منظور اصلی گوینده یا نویسنده را دربر دارد.

جمله ی پیرو :
جمله ای که در جمله ی مرکب همراه جمله ی پایه می آید و مفهومی مانند شرط – زبان- علت ونتیجه به مفهوم جمله ی پایه می افزاید و جمله ی پایه معنی آنرا کامل می کند.
اگر در جمله پیرو مفهوم شرط را برساند آنرا جمله ی شرط و جمله ی پایه ای را که همراه آن می آید جمله ی جزای شرط یا جواب شرط را می نامند.
در جمله ی پیرو برای بیان معنی که وقوع آن در آینده باشد همراه است
اگر درس بخوانی     در امتحان موفق می شوی
جمله شرط            جزای شرط (جواب شرط)
مفهوم شخص در فعل:
در مفهوم شخص نیز وجود دارد . مفهوم شخص یعنی اینکه گوینده فعل را به خود نسبت دهد یا به مخاطب خود یا افراد دیگری . فعل را به خود نسبت دهد آنرا  اول شخص یا متکم می گویند.مثل رفتم اگر گوینده ی فعل را به مخاطب نسبت دهد دوم شخص مثل رفته ای اگر گوینده فعل را به فرد دیگری نسبت دهد سوم شخص مثل رفت
اول شخص مفرد    من    رفتم            اول شخص جمع     ما    رفتیم
دوم شخص مفرد     تو    رفتی          دوم شخص جمع     شما   رفتید
سوم شخص مفرد    او    رفت           سوم شخص جمع    آنان    رفتند

فعل های پیشوندی :
فعل پیشوندی آن است که از یک پیشوند و از یک فعل ساده ساخته می شود:برداشتن – فروختن – وارفتن- بازداشتن
فعل های پیشوندی مرکب:که از ترکیب یک اسم ویک پیشوند ویک فعل ساخته شده است مثال:سرباز زدن- تن در دادن – سر در آوردن – تن+ در+ دادن= تن در دادن

حرفهای ربط:
حرف ربط کلمه هایی هستند که دوکلمه یا دو جمله را به هم ربط می دهند وآنها را هم نقش و هم پایه یکدیگر می سازند یا جمله ای را به جمله ای دیگر ربط می دهند و یکی را وابسته دیگری قرار می دهند:
مثال:مجید وبهروز را در خیابان دیدم . در این جمله(و) حرف ربط است و مجید وبهروز هردو مفعول است.
حرفهای ربط ساده:
اگر- اما- خواه-نه-لیکن
حرفهای ربط مرکب:
همینکه- به هر حال – هرگاه که – همان طور
 جمع مکسر:
اسمهای عربی که هیچ یک از نشانه های جمع را نداردبلکه گاهی با تغییر حرکت و گاهی با افزودن وکم کردن حرف یا حروفی بصورت جمع در می آیند و در عربی آنها جمع مکسر یعنی شکسته می نامند. زیرا صورت مفرد آنها می شکند . جمع مکسر مخصوص کلمات عربی است.
مثال:کتب – مجالس – اخلاق – وسایل – ادوار

بیت:
هرسطر از شعر را یک بیت می گویند،هربیت از دو مصراع یا(مصرع)تشکیل می شود.
ردیف:
کلمه یا کلمات مکرری است که در آخر هر بیت شعر می آید یا در آخر مصراع های بیت تکرار می شود.
قافیه:
حرفی یا حروفی مشترک در پایان مصراع های شعر را می گویند.
مثال:بخور تا توانی به بازوی  خویش/ که سعیت بود در ترازوی   خویش
                         قافیه     ردیف                       قافیه       ردیف

نهاد:
قسمتی از جمله است که درباره ی آن خبری می دهیم.
گزاره:
خبری که درباره ی نهاد داده می شود.
مثال:علی    کتاب می خواند
     نهاد        گزاره
توجه:
امکان دارد نهاد یک کلمه و گزاره چند کلمه باشد و بالعکس.
او    بازی می کند.
نهاد     گزاره
دانش آموزان کلاس پنجم دبستان سعدی برازجان   آمدند
              نهاد                                                گزاره
چه وقت نهاد فاعل است ؟ وقتی که نهاد بر کننده ی کار دلالت کند.
مثال: علی نامه می نویسد.
       نهاد
       فاعل
نهاد دو گونه است نهاد جدا وپیوسته
نهاد جدا:گروه اسمی است که معمولاً در ابتدای جمله می آید واغلب می توان آنرا حذف کرد.
مثال:غذا می خوریم= ما غذا می خوریم ما در جمله حذف شده و از طریق فعل می توان فهمید.
مفعول:
کلمه ای است که فعل بر آن واقع شده است مفعول در قسمت گزاره است
محمد غذا را آورد.     توجه:«را» یکی از علامت مفعول می باشد.
      مفعول
تفاوت گزار و گذاره:
(1)گزاردن به معنی ادا کردن – به معنی آوردن- انجام دادن و گزار به معنی امر گزاردن (بگزار) و نیز به معنی گزارنده در ترکیب یا کلمه ای دیگر است .مثال:خدمت گزار- سپاسگزار- نمازگزار – خواب گزار
(2)گزارده یعنی نهادن وچیزی را در جایی قرار دادن و گذارنده یعنی کسی که چیزی را در جایی می گذارد گذرا به معنی امر به گذاردن (بگذار) و نیز  معنی گذارنده در ترکیب یا کلمه ای دیگر است .مثال:تخم گذار- قانون گذار

حرف نشانه ی ندا:

حرفهای نشانه حرفهایی هستند که برای تعیین نقش کلمه در جمله می آیند.
(الف):که به عنوان نشانه ی ندابکارمی روند.مثال:خدایا- دلا- پروردگارا.
(ای):مانند الف نشانه ی نداست و در اول کلمه می آید وآنرامنادا میکند.
مثال:ای رفیق-ای برادر-ای خدا-ای آقا.
(یا):مانند-«الف»- و «ای» نشانه ی نداست. مثال:یا رب-یاعلی-یاحسین.
مترادف-متشابه-متضاد:
کلمات از حیث مناسب و ارتباط با هم سه گونه اند.
(1) از حیث لفظ جدا ولی از حیث معنی یکی هستند.
مثال :علم و دانش –جامه ولباس-صلح وآشتی که به این کلمات مترادف هم می گویند.
(2)کلمات متشابه سه دسته هستند:
الف:کلماتی که در نوشتن یکی اما در لفظ و معنی جدا هستند مثال:کرم-کرم
ب:کلماتی که در نوشتن ولفظ یکی اما در معنی جدا مثال:کلمه شیر وکلمه ی پروانه
ج:کلماتی که در لفظ یکی اما در نوشتن و معنی جدا مثال:خاروخوار
(3)نه تنها از جهت لفظ یا معنی یکی نیستند بلکه از حیث معنی ضد هم نیز هستند.
مثال:دانش و نادانی –روشن وتاریک به اینگونه کلمه ها متضاد می گویند.
معادل سازی :
یعنی کلمه ای که به زبان فارسی جایگزین کلمه ای به زبان بیگانه می شود.
مثال:مدال:گردن آویز           سایز=اندازه     ترمینال= پایانه
تفاوت صفت وموصوف با مضاف و مضاف الیه:
الف:مضاف الیه را می توان جمع بست اما صفت جمع بسته نمی شود .
ب:مضاف الیه همیشه اسم یا جانشین اسم است اما در ترکیب وصفی یک جزء حتماً صفت است .
*برای تشخیص صفت موصوف و مضاف و مضاف الیه یا به آخر آنها «تر» یا بین آنها کلمه بسیار می گذاریم.مثال:دانش آموز دانا = دانش آموز داناتر یا دانش آموز بسیار دانا –موصوف وصفت
مثال:کفش علی-کفش علی تر یا کفش بسیار علی-معنی ندارد پس مضاف و مضاف الیه است.
فعل لازم:
فعلی که بدون مفعول معنی جمله را تمام کند.مثال:علی آمد.

فعل متعدی:
فعلی که علاوه بر فاعل به مفعول نیاز دارد .مثال: سعید مداد را آورد.
دیالگ چیست؟
گفتگوی دونفر باهم رادیالگ می گویند.
ساختن اسم موصوف:
اسم + صفت    مثال: گل      زیبا
                      موصوف     صفت

ساخت مضاف و مضاف الیه :
اسم+اسم=مثال:  لانه        زنبور
                      مضاف    مضاف الیه
کنایه:
به معنی پوشیده سخن گفتن درباره امری و دریافت معنی از راه استدلال است و باعث درنگ خواننده می شود و ذهن او را برای تلاش وامیدارد.
مثال:آب در هاون کوبیدن -  توپ و تشر زدن

اغراق:
سبب زیبایی وتخیلی شدن می گردد و ذهن انسان را به تکاپو وامیدارد و سبب کسب لذت می شود.
مثال:از تعجب شاخ در می آوردند.
علامت های دو نقطه ( : ) و گیومه(  «» ) وقتی مورد استفاده قرار می گیردکه دو جمله پشت سر هم می آیدو جمله ی دوم حالت نقل قول دارد.
مثال:انسان باید پاکیزه باشد همانطور که خدا در قرآن می فرماید:«پاکیزگی نشانه ی ایمان است».
جمع های عربی متداول در فارسی پنج گروه است:
1 جمع هایی که با (ین)پایان می پذیرد مانند:معلمین- محترمین
2 جمع هایی که با(ی)مثبت عربی پایان می پذیرد و با(ون) جمع بسته می شود مانند:انقلابی- انقلابیون
3 اسم های عربی که با (ات)جمع بسته می شود مانند:حشرات – خطرات
4 اسم هایی که بدون نشانه ی جمع و با تغییر حرکت وافزودن یا کم کردن حرف یا حروفی به صورت جمع در می آید«جمع مکسر» می گویند مانند:اصول – اعماق
قید:
واژه ای است که به مفهوم «فعل» اضافه می کند و توضیحی درباره ی آن می دهد. مانند:محمد تند می رود.
توجه:
قید گاهی به مفهوم صفت – مسند – قید- مصدر چیزی می افزاید و درباره ی آن توضیحی می دهد.
• قید برای صفت مانند : شاگرد  بسیار  کوشا
                                               قید     صفت
• قید برای قید دیگر مانند:علی خیلی   خوب می نویسد.
                                                        قید       قید
• قید برای مصدر مانند:تند  رفتن    جواد را دیدم.
                                          قید   مصدر
قید از هفت معنی اقسام بسیار دارد:
1 قید زمان مانند:شب هوا تاریک است.
2 قید مکان مانند:جواد آنجا نشست.
3 قید مقدار مانند:امروز زیاد گرم بود.
4 قید کیفیت مانند:احمد خوب کار می کند.
5 قید حالت مانند: کودکان را گریان کرد.
6 قید تأسف مانند:متأسفانه نتوانستم تو راببینم.
7 قید تعجب مانند:عجب هوای گرمی.
8 قید تصدیق مانند:حتماً به خانه ی شما می آیم.
9 قید پرسش مانند: چگونه این کار را کردی؟
10 قید شک و تردید مانند: شاید فردا به خانه بروم.

اسم از حیث شماره برسه قسم است:
• اسم اگر بر یک فرد یا چیز یا مفهوم دلالت کند آنرا مفرد گویند واگر بیشتر از یکی را برساند جمع نامیده می شود.
• اسمهای مفرد علامت ندارد ولی اسمهای جمع در فارسی  با افزودن یکی از نشانه های «ان» و «ها» ساخته می شود.  
مانند: پسر= پسران                 کتاب = کتابها
• گروهی از اسمها در فارسی «ها» و گروهی با«ان» وبرخی با هردو جمع بسته می شود. 1- سنگها   کوهها      2-زنان   مردان    3-درختها   درختان
 
• اسمای معنی با «ها» جمه بسته می شود:مانند گفتارها- خوبیها

• اسم جمادات را معمولاًبا«ها» جمع می بندند: مانند قلم –قلم ها

• اسم رستینها را با هردو نشانه جمع «ها» و« ان» جمع می بندند:مانند درخت – درختان(درختها)

اسم جمع چیست ؟
اسمی که در صورت مفرد و در معنی جمع باشند را اسم جمع می گویند.مانند:گروه – مردم – طایفه – گله – لشکر
اسم مصغر چیست: اسمی که کفهوم کوچکی را می رساند و نشانه ی آن در فارسی «چه» و «ک» که در آخر اسم افزوده می شود مثال : باغچه  و مرغک
ضمیر:
واژه هایی هستند که بجای اسم می نشینند. مانند:تو – خود – آن
انواع ضمیر عبارتند از:
1 شخصی:من-تو- او-ما-شما-ایشان
2مشترک:خودت- خودم
3تعجبی: به به
4 اشاره: آن -این
5:مبهم: یکی-دیگری
6 پرسشی:کدام – کو
اسم مشتق:
اسمی را گویند که با بن ماضی یا مضارع فعل فارسی ساخته می شود و یا یکی از اجزای آن بن فعل باشد. مثال:گفتار=گفت(بن ماضی گفتن)+ار
تخلص:
در لغت به معنی رهایی جستن و در اصطلاح نام یا لقبی که برای خود انتخاب می کند و در بیت آخر شعر می آید مانند:
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج/فکر معقول بفرما گل بی خارکجاست

غزل :
در لغت به معنی سخن گفتن با معشوق است. در اصطلاح شعری که از پنج تا چهارده بیت هم وزن هم قافیه تشکیل شده است و دو مصراع آن دارای  یک قافیه باشد.

جمله:
کلمه و کلماتی که بر روی هم معنی کامل را برساند جمله می گویند.
جمله از حیث طرز بیان و چگونگی رساندن  پیام به چهار دسته تقسیم می شود.
1 جمله خبری:
جمله ای که بوسیله ی آن از واقع شدن کاری یا بودن و پذیرفتن حالتی بصورت مثلت یا منفی خب می دهیم در پایان جمله ی خبری نقطه می گذاریم.
مثال: جواد آمد= علی نیامد = هوا گرم است

2 جمله ی پرسشی:
جمله ای که بوسیله ی آن درباره ی امری پرسش به عمل می آید در پایان جمله ی پرسشی علامت(؟) می گذاریم.
مثال: محسن کجاست؟ شما کجا می روید؟

3 جمله ی عاطفی یا تعجبی:
جمله ای است که یکی از عواطف انسانی مانند شادی- اندوه- تعجب- تحسین را برساند و در پایان جمله عاطفی و تعجبی علامت«!» می گذاریم مثال:عجب گل زیبایی!        آفرین بر دست او!

4 جمله امری :
جمله ای ست که با آن لانجام دادن کاری یا داشتن و پذیرفتن صفت و حالتی بصورت مثبت یا منفی خوانده می شود.مثال:آرام باش-مؤدب باشید. در پایان جمله ی امری نقطه می گذاریم.
 حذف یا کوتاه کردن جمله:
گاهی یک یا چند جز از اجزای جمله حذف شدویا زیاد است.
حذف در جمله معمولا یا بنا بر عرف زبان است یا به قرینه لفظی یا معنوی.

عرف زبان:
یعنی بنا بر رسم اصل زبان برای رعایت اختصار خبر چند جز را حذف می کند.مثال:خداحافظ
یعنی خداحافظ بر شما باد(باشد)

1 جمله ای که در تعاریف دعا و نفرین به کار می رود:
مثال: درود برشما-آفرین- مرحمت زیاد

2 اصطلاحات نظامی و ورزشی و علایم رانندگی:
مثال:خبردار- دستها بالا- ورود ممنوع- احتیاط

3جمله های که با ضمیر پرسشی کو می آید.
مثال:حسین کو

4 برخی جمله های تعجبی:
مثال:چه عجب؟ چه حرفا؟

دوم حذف به قرینه لفظی:
که درخود جمله یا جمله پشین و پسین لفظی می آید که گوینده یا نویسنده به سبب آمدن
آن لفظ آوردن کلمه را لازم نمی بیند. و آن را حذف می کند.
ناهار بیاورید
در جمله که ضمیر«شما» است حذف گردیده است
دراصل جمله این چنین بوده = شما ناهار بیاورید


سوم حذف به قرینه معنوی:
یعنی مفهوم کلی جمله ها و عبارات  باعث می شود که وازه ها حذف گردد.
وقتی دانش آموزی وارد کلاس می شود و در را می بندد ومعلم می گوید.
نبند بگذار باز بماند
در این جا منظور در کلاس است.

پسوند(گین وناک)
صفت می سازد و مبالغه را می رساند.
مثال:خشم+گین = خشمگین – اندوهگین – شرمگین
مثال:خشم+ ناک =خشمناک – دردناک- ترسناک
پسوند سار بیشتر به صورت مکان به کار می رود(سار را به معنی فراوانی)
مثال:چشمه + سار = چشمه سار- کوهسار

زمان حال- گذشته – آینده:
فعل انجام دادن کاری یا واقع شدن حالتی را در زمان گذشته یا حال یا آینده را نشان می دهد.
حال(مضارع):
زمانی است که سخن می گوییم.مثال:علی  نامه می نویسد.
گذشته(ماضی):
زمانی پیش از سخن گفتن است مثال:من دیروز به پارک رفته بودم.
آینده(مستقل):
آینده زمان پس از سخن گفتن ماست مثال:من فردا به مسافرت خواهم  رفت
ماضی مطلق(ساده):
ماضی ساده از بن ماضی +شناسه ماضی ساخته می شود.
جز سوم شخص مفرد که شناسه ندارد.
بن ماضی+ شناسه = نوشتم
اول شخص مفرد نوشت + م = نوشتم      اول شخص مفرد جمع نوشت +یم = نوشتیم

دوم شخص مفرد  نوشت + ی = نوشتی     دوم شخص مفرد جمع نوشت +ید نوشتید

سوم شخص مفرد نوشت = نوشت =نوشت   سوم شخص مفرد جمع نوشت +ند = نوشتند


ماضی نقلی:
ماضی نقلی از ساخت صفت مفعولی فعل اصلی (بن ماضی به اضافه های بیان حرکت)به اضافه فعلهلی معین
ام- ای- ایم-اید-اند ساخته می شود.
(بن ماضی)+ه= صفت مفعولی+ ام=خورده ام
خورده ام           خورده ایم
خورده ای          خورده اید
خورده است       خورده اند


ماضی استمراری:
ماضی استمراری از ماضی مطلق (ساده) ساخته می شود
به این ترتیب که به اول ماضی  ساده جز پیشین(می) می افزایند:
جز پیشین+ ماضی مطلق(ساده)= ماضی استمراری
مثال:می + خوردم = می خوردم


ماضی بعید:
ماضی بعید از صفت مفعولی فعل اصلی(بن ماضی به اضافه(ه)و ماضیساده فعل معین(بودن) ساخته می شود:
بن ماضی +ه+ فعل معین(ماضی نقلی بودن) =ماضی بعید
مثال خورد +ه + بودم = خورده بودم

ماضی التزامی:
از صفت مفعولی فعل اصلی(بن ماضی +ه(ه)ومضارع (ساده باشیدن) ساخته می شود :
بن ماضی+ شناسه صفت مفعولی + مضارع ساده(باشیدن) +ماضی التزامی
مثال:شاید خورده باشم.

مضارع اخباری:
مضارع اخباری از مضارع ساده+پیشین ساخته می شود.
جز پیشین + مضارع ساده = مضارع اخباری مثال:می+خوردم = می خوردم

مضارع التزامی:
مضارع التزامی از مضارع ساده + جز پیشین ساخته می شود.
جز پیشین +مضارع ساده=مضارع التزامی مثال:ب+ خورم=بخورم
مسند:
صفت یا کلمه ای است که به وسیله فعل ربطی به نهاد نسبت داده می شد
مثال هوا سرد است.                                                  
            مسند
متمم:
پس از نهاد و پیش از فعل و مسند می آید مثال محمد از علی کوچکتر است.
                                                                            متمم
نشانه ویرگول «،»:هرگاه ایجاد مکث کوتاه بین دو جمله یا عبارت باشد
از ویرگول«،» استفاده می شود.مثال:در آغاز اسلام، عده مسلمانان کم بود.نشانه ی ویرگول- نقطه(؛):
هر گاه هدف ایجاد مکث طولانی بین دو جمله یاعبارت باشد از این علامت استفاده می شود
مثال:علی دانست که کوشش او در امتحان کنکور بی فایده است؛پس در کنکور شرکت نکرد.

هم مفهومی:
خواندن یک گروه از وازه گان که ارتباط معنایی با یکدیگر دارند
مانند وازه های(رعد-برق-ابر- باد باران ) که به معنی باران است
کلمه های «ابن» و«بن»:
در زبان عربی کلمه های «ابن» و«بن» بین نام پدر و پسر نوشته می شود تا باعث معرفی هر چه بیشتر آنها گردد.مثال:علی بن محمد طوسی
کلمات هم خانواده
مخصوص کلمات عربی است ودارای ریشه مشترک و معنی آنها نزدیک به هم می باشد
مثال:کلمه حافظ – محفوظ – حفظ – حفاظت که ریشه آنها حفظ می باشد

  و حروف اصلی به ترتیب وپشت سر هم می باشد. حرف اول«ح» حرف دوم«ف» حرف سوم«ظ» می باشد. – کلماتی که ریشه فعلی ندارد با اضافه کردن وند ها و تکواز های آزاد به اول و آخر آن هم خانواده می سازیم. مثل:زمینی- زمین خوار-زمین دار

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:26  توسط عوض حقایق پور  | 

به نام خدا

مجموعه پرسش هاي علوم  اول دبستان

 تهيه كنند: آموزگار پايه ي اول دبستان پسرانه سعدی اقای غیب الهی 

فصل (1) » ما و اطراف ما

1- چيزها را به وسيله‌ي چه مي‌بينيم؟ چشم

2- صداها را به وسيله‌ي چه مي‌شنويم؟ گوش

3- با چه چيزي بوها را تشخيص مي‌دهيم؟ بيني

4- با چه چيزي مزه‌ها را تشخيص مي‌دهيم؟ زبان

5- به كمك چه چيزي لمس مي‌كنيم؟ پوست بدن

6- چشم چه كمكي به ما مي‌كند؟ يا چه فايده‌هايي براي ما دارد؟ با چشم چيزهاي دور و نزديك را مي‌بينيم. با چشم رنگ‌ها را تشخيص مي‌دهيم. اندازه‌ها را ياد مي‌گيريم (بزرگي و كوچكي). با چشم چيزهاي زيادي ياد مي‌گيريم. با چشم چيزها را مي‌شناسيم.

7- گوش چه كمكي به ما مي‌كند يا چه فايده‌هايي براي ما دارد؟ با گوش صداها را مي‌شنويم. با گوش چيزهاي زيادي ياد مي‌گيريم. با گوش صداهاي زيادي را مي‌شناسيم.

8- چيزهاي دور و نزديك را چگونه مي‌بينيم؟ چيزهاي دور را كوچكتر و چيزهاي نزديك را بزرگتر مي‌بينيم.

9- چند نوع مزه داريم؟ تلخ ـ ترش ـ شيرين ـ شور

10- قند، نمك، شكر، آب، آبليمو، سركه، چاي هر كدام چه فايده‌اي دارند؟

11- لمس كردن چه كمكي به ما مي‌كند؟ با لمس كردن زبري، صافي، سردي، گرمي، سفتي، نرمي، تر و خشك را مي‌فهميم.

12- چگونه از گوش خود مواظبت كنيم؟

13- چگونه از چشم خود مواظبت كنيم؟ نزديك تلويزيون ننشينيم، به جوشكاري نگاه نكنيم و در نور شديد از عينك دودي استفاده كنيم و...

14- بدون اينكه وارد آشپزخانه شويم چگونه مي‌دانيم مادرمان براي نهار يا شام چه غذايي پخته است؟به وسيله ي بو كشيدن

 

فصل (2) » سالم و قوي شويد.

 

1- چه كارهايي انجام دهيم كه سالم و قوي باشيم؟ به اندازه بخوريم، به اندازه بخوابيم، ورزش كنيم، بهداشت را رعايت كنيم.

2- چه كاري انجام دهيم كه قوي و نيرومند شويم؟ ورزش كنيم

3- معمولاً در روز چند بار غذا مي‌خوريم؟ 3 بار

4- گروه‌هاي غذايي را نام ببريد؟ گروه نان، گروه گوشت، گروه سبزي، گروه ميوه، گروه شير

5- براي صبحانه بيشتر از كدام گروه غذايي استفاده مي‌كنيم؟ گروه شير

6- والدين محترم مي‌توانند براي هر گروه غذايي مثال‌هايي آورده و از كودك خود بپرسند. مثلاً ماكاروني جزو كدام گروه غذايي است؟ نان.  ماهي چطور؟ گوشت

7- اگر بخواهيم مريض نشويم چه كاري بايد انجام دهيم؟ بهداشت را رعايت كنيم،پرخوري نكنيم، چيزهاي بد و بي‌ارزش نخوريم و...

8- معمولاً كي بايد دست‌هايمان را بشوييم؟ قبل از غذا

9- اگر بخواهيم مدرسه و كلاسمان تميز باشد بايد چه كار كنيم؟

10- از ميان ورزش‌هايي كه بدنمان را قوي مي‌كنند چند نمونه نام ببر؟ كاراته، دو، فوتبال و...

11- آيا هميشه بايد از يك نوع غذا استفاده كنيم؟ خير، چون بدن ما به غذاهاي گوناگون احتياج دارد.

12- انجام چه كارهايي به سلامتي ما كمك مي‌كند؟ حمام كردن، خوابيدن (استراحت كردن) و...

13- كدام نوبت غذايي خيلي مهم است؟ صبحانه

 

فصل (3) » جانوران

1- جانوران در كجاها زندگي مي‌كنند؟ در آب

2- چه جانوراني را مي‌شناسي كه در آب زندگي مي‌كنند؟ خرچنگ، ماهي، هشت پا، ستاره دريايي و...

3- چه جانوراني را مي‌شناسي كه در خشكي زندگي مي‌كنند؟ بُز، پلنگ، گاو و...

4- چه جانوراني را مي‌شناسي كه هم در خشكي و هم در آب زندگي مي‌كنند؟ لاك‌پشت، قورباغه، اردك، غاز و...

5- جانوران چه چيزهايي مي‌خورند؟ بعضي گياه، بعضي گوشت، يعضي هم گوشت و هم گياه

6- جانوراني كه گوشت مي‌خورند چه نام دارند؟ گوشت خوار

7- جانوراني كه گياه مي‌خورند چه نام دارند؟ گياه خوار- چند جانور گوشت خوار را نام ببر؟ گرگ، سگ و...

9- چند جانور را نام ببر كه گياه مي‌خورند؟ گاو، بُز و...

10- انسان چه چيزي مي‌خورد؟ همه چيز

11- جانوران چگونه حركت مي‌كنند؟ بعضي مي‌دوند، بعضي شنا مي‌كنند، بعضي مي‌خزند، بعضي پرواز مي‌كنند، بعضي مي‌جهند

12- خرگوش، ماهي، اسب، مار، كلاغ، چگونه حركت مي‌كنند؟

13- چرا جانوران حركت مي‌كنند؟ براي فرار از خطر، براي پيدا كردن غذا

14- چرا جانوران لانه مي‌سازند؟ براي نگهداري از جوجه‌هايشان

15- چرا جانوران مهاجرت مي‌كنند؟ چون در آن منطقه غذا كم شده است، چون هوا سرد شده است.

16- از جانوران چه استفاده‌هايي مي‌كنيم؟ براي تهيه پوشاك، خوراك، سواري، باربري، تهيه چرم، تهيه فرش.

17- از هر كدام از جانوران زير چه استفاده‌هايي مي‌شود؟ «بُز، گاو، گوسفند، اسب، ماهي، مرغ، شتر»

18- گرگ، گوسفند، مارآبي، ماهي چه مي‌خورند؟ در كجا زندگي مي‌كنند؟ چگونه حركت مي‌كنند؟

 

فصل (4) » گياهان

1- قسمت‌هاي اصلي يك گياه ر ا نام ببريد؟ ريشه، ساقه، برگ، گل

2- چند نوع گياه را نام ببريد؟ درخت، علف، سبزي و...

3- كدام قسمت گياه به ميوه تبديل مي‌شود؟ گل

4- دانه در كدام قسمت گياه است؟ داخل ميوه

5- ريشه گياهان چگونه هستند؟ بعضي راست، بعضي افشان، بعضي خوراكي هستند مثل چغندر، شلغم، تربچه و...

6- ريشه براي گياه چه فايده‌هاي دارد؟ آب و مواد غذايي خاك را به گياه مي‌رساند، گياه را در خاك نگه مي‌دارد.

7- ساقه چه فايده‌اي براي گياه دارد؟ آب را به برگ و شاخه مي‌رسند.

8- آيا ساقه گياهان مثل هم هستند؟ خير، بعضي كلفت هستند، بعضي قوي، بعضي نازك

9- از ساقه گياهان (درخت) چه استفاده‌اي دارد؟ خوراك حيوانات، ساختن خانه، كمد، ميز و...

10- از گياهان چه استفاده‌اي مي‌كنيم؟ ساختن خانه، روغن، پوشاك (پنبه)، خوراك، رنگ، دارو و...

11- گياهي نام ببر كه ساقه خوراكي دارد؟ ريواس

12- گياهي نام ببر كه برگ خوراكي دارند؟ سبزي و برگ و چغندر

13- چه درختي مي‌شناسي كه برگ‌هاي آن هميشه سبز است؟ كاج

14- روغن، لباس، كمد، رنگ، دارو از كدام گياه تهيه مي‌شود؟ آفتاب‌گردان، پنبه، درخت، گل، ريشه

15- از كدام قسمت اين گياهان استفاده مي‌كنيم؟ هويج (ريشه)، كرفس (ساقه و برگ)، درخت (ميوه و ساقه)

16- برگ گياهان چگونه‌اند؟ بعضي لبه‌دار، بعضي صاف، بزرگ، كوچك، رنگي، پنجه‌اي، دراز

17- ميوه‌اي نام ببر كه بيشترين دانه را دارد؟ خربزه

18- ميوه‌اي نام ببر كه كمترين دانه را دارد؟ آلوزرد

19- چند ميوه درختي را نام ببرد؟ گردو، آلو، سيب، گلابي و...

20- فايده يك درخت را بگو؟ سايه درخت، ميوه درخت، ساقه درخت، (كاغذ سازي)، سوختن (آتش) ...

 

فصل (5) » گرما

1- گرما چه استفاده‌اي براي ما دارد؟ گرم كردن منزل، آشپزي، گرم كردن آب (حمام) و...

2- آيا همه جا به يك اندازه گرم است با يك آزمايش بگو؟ گذاشتن قطعه‌هاي يخ در قسمت‌هاي منزل و آب شدن آن

3- در زمستان كدام قسمت مدرسه گرم و كدام قسمت سرد است؟ كلاس گرم و حياط سرد است

4- چيزهاي تيره زودتر گرم مي‌شوند، چيزهاي روشن؟ ديرتر

5- در زمستان چه رنگ لباسي بپوشيم؟ تيره

6- در تابستان چه رنگ لباسي را انتخا كنيم؟ روشن

7- شما خانه خود را چگونه گرم مي‌كنيد؟

8- چه چيزهايي به ما گرما مي‌دهند؟ نفت، گاز، چوب

9- زمين چگونه گرم مي‌شود؟ با استفاده از خورشيد

10- چيزي نام ببر كه فقط نور دارد؟ چراغ قوه

11- چيزي نام ببر كه فقط گرما دارد؟ بخاري، اتو

12- چيزي نام ببر كه هم گرما دارد و هم نور؟ خورشيد، لامپ، شمع

13- چه كار كنيم كه گرماي خانه و كلاسمان به هدر نرود؟

14- گرما را به وسيله كدام قسمت بدن لمس مي‌كنيم؟ پوست

15- از آتش چه استفاده‌اي مي‌كنيم؟ پختن نان، غذا و...

 

فصل (6) » حركت

1- چه چيزهايي مي‌شناسي كه حركت مي‌كنند؟ ماشين، قطار و...

2- چه چيزهاي مي‌شناسي كه حركت نمي‌كنند؟ كوه، درخت و...

3- حركت در جاي صاف آسان‌تر است يا جاهاي ناصاف؟

4- ماشين در جاده آسفالت راحت‌تر حركت مي‌كند يا جاده خاكي؟

5- حركت چيز سنگين راحت‌تر است يا چيز سبك؟

6- چه كار كنيم كه حركت يك چيز را آسان‌تر كنيم؟ (با يك آزمايش)

7- حركت با چرخ راحت‌تر است يا بدون چرخ

8- وسيله‌اي نام ببر كه يك چرخ، دو چرخ، سه چرخ، چهار چرخ دارد؟ فرغون يك چرخ، دوچرخه، دو چرخ، گاري سه چرخ و ماشين چهار چرخ دارند

 

فصل (7) » آهنربا

1- آهنربا چه چيزهايي را به خود جذب مي‌كند؟ چيزهاي آهني

2- چه وسايلي مي‌شناسي كه آهنربا در آنها به كار رفته؟ راديو ضبط، يخچال، بلندگو، ميكروفن، تلويزيون، كيف بعضي از خانم‌ها و...

3- قدرت آهنربا در كدام قسمت آهنربا زيادتر است؟ سرهايش

4- كدام قسمت‌هاي آهنربا همديگر را مي‌رانند؟ سرهاي هم رنگ

- خاصيت آهنربا از چه چيزهايي عبور مي‌كند؟ شيشه، آب، نايلون، كاغذ و...

6- چگونه مي‌توان با آهنربا سنجاق را از داخل بطري پر از آب بيرون آوريم؟ با نزديك كردن آهنربا به بطري

7- چه نوع بازي‌هايي را مي‌توان با آهنربا انجام دارد؟

8- آهنربا به چه شكل‌هايي وجود دارد؟ تخت، نعلي، گرد،‌ چهارگوش و...

9- چگونه مي‌داني كدام آهنربا قوي‌تر است؟ هر كدام سنجاق بيشتر را بردارد آن يكي قوي‌تر است.

 

فصل (8) » آب

1- چه ورزش‌هايي مي‌شناسي كه با آب انجام مي‌شود؟ شنا، قايق‌راني، واترپولو، موج‌سواري و...

2- آب در كجاها مي‌توان پيدا كرد؟ چشمه، كوهستان، رودخانه، چاه، دريا

3- فايده‌هاي آب را بگو؟ كشاورزي، شستشو، نظافت، آشاميدن، خاموش كردن آتش، رفت و آمد كشتي‌ها، براي جانوران و...

4- از كجا بدانيم كه آب تميز يا كثيف است؟ از روي رنگ، بو، مزه

5- چه طوري از آب استفاده مناسب و درست كنيم؟ با صرفه‌جويي

6- چه استفاده‌اي از آب دريا مي‌كنيم؟ حمل و نقل كشتي

7- آيا مي‌توان از آب دريا براي كشاورزي استفاده كنيم؟ خير، چون شور است

8- به گياهان بايد چه آبي بدهيم؟ آب معمولي و تميز

 فصل (9) » سنگ‌ها

1- سنگ‌ها در كجاها پيدا مي‌شود؟ بيشتر جاها، مثل كوه‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها، درياها و...

2- چند تا از فايده‌هاي سنگ را بگو؟ براي ساختن خانه، ساختن مجسمه و چيزهاي تزئيني، سنگ فرش خيابان‌ها و پياده‌روها، آسفالت، پر كردن ريل‌هاي قطار، ماسه و...

3- سنگ‌ها چه فرقي با هم دارند؟ بعضي نرم هستند، بعضي سخت هستند، از نظر صافي، زبري، رنگ

4- چرا سنگ‌هاي رودخانه صاف هستند؟ چون آب آنها را به هم زده و آنها صاف شده‌اند.

5- چه نوع سنگي براي ساختن خانه مناسب است؟ سنگ‌هاي سخت و خوب

6- ماسه چگونه درست مي‌شود؟ وقتي سنگ‌ها به هم مي‌خورند ريز ريز مي‌شوند و از خرده‌هاي آن ماسه درست مي‌شود.

7- سنگ مصنوعي را چگونه درست مي‌كنند؟ ماسه و سيمان را با هم قاطي مي‌كنند و بلوك و سيمان به دست مي‌آيد.

 

 

فصل (10) » خاك

1- خاك در كجاها پيدا مي‌شود؟ در همه جا

2- آيا همه خاك‌ها مثل هم هستد؟ خير، بعضي تيره‌اند و بعضي روشن و رنگ‌هاي مختلفي دارند.

3- چه خاكي براي كشاورزي مناسب است؟ خاك تيره

4- از خاك چه استفاده‌هايي مي‌شود؟ براي ساختن خانه، براي كشاورزي، ساختن وسايل تزئيني، كوزه و...

5- چه جانوراني در خاك زندگي مي‌كنند؟ مورچه، موش، كرم خاكي، مار و...

6- چرا آجر و كوزه آب به آن بزنيم گِل نمي‌شود؟ چون آن را بعد از درست كردن در داخل كوره قرار داده‌اند.

7- گِل چگونه درست مي‌شود؟ آب را با خاك قاطي كرده و آن را به هم مي‌زنيم و گِل درست مي‌شود.

8- در روستاها بيشتر از خاك استفاده مي‌شود يا در شهرها؟ در روستاها

9- در هنگام استفاده از خاك چه نكات ايمني را بايد رعايت كنيم؟ دست آلوده شده را به چشمانمان نزنيم و...

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:17  توسط عوض حقایق پور  | 

نمونه سوال علوم پایه چهارم دبستان

به نام خدا

  نام ونام خانوادگی ......               اموزشگاه سعدی برازجان

1

کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟

الف) استخوان 5           ب) سلول 5                       

      ج) رگ 5                د ) پوست 5  

5/0

2

میکروسکوپ چیز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد.؟

الف) 10برابر 5                  ب) 100برابر   5             

   ج) هزار برابر 5              د) 20برابر5

5/0

3

خاکی در آن گیاه کاشته می شود باید چگونه باشد؟       

الف) خشک باشد 5                 ب)سفت باشد5 

 ج) مرطوب ونمناک باشد 5    د)موارد الف وب صحیح است5

5/0

4

بهترین موقع برای سم پاشی آفت ها چه موقع می باشد؟

الف ) حشره ی بالغ  5          ب) حشره در تخم 5     

 ج) حشره در پیله  5          د) نوزاد حشره5

5/0

5

کدام جانور انگل است؟

الف)کرم خاکی   5             ب)  ملخ   5       

ج) کرم آسکاریس   5         د) هیچ کدام5

5/0

6

هوای اطراف ما کدام حالت را دارد؟

الف) جامد5                        ب) مایع 5              

    ج)   گاز5                     د)محلول 5

5/0

7

در کدام یک از مکان های زیر از آیینه ی بر آمده استفاده می کنند؟ 

الف) خیاطی 5    ب) سرپیچ جاده ها  5   

 ج)  آزمایشگاه 5    د)در ساختن کوره ی آفتابی5

5/0

8

رشد وتقسیم سلول  تا پايان عمر ادامه دارد.                 صحیح  5              غلط  5

5/0

9

گردو خرما وزعفران جزء ادویه ها هستند.                    صحیح  5              غلط  5

5/0

10

در محلول ها ماده ی حل شونده خود به خود از حلال جدا می شود. صحیح  5   غلط  5

5/0

11

اگر آب دریا را از صافی رد کنیم آب آشامیدنی به دست نمی آید.   صحیح  5    غلط  5

5/0

12

جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

*سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام ................................. است.

*برای جدا کردن مخلوط آب و شن از  ......................................استفاده می کنیم.

*هر قدر زاویه ی بین دو آیینه راکوچک تر کنیم تعداد  تصویرها ................. می شوند.

 

 

5/1

 

 

 

13

اصلاحات زیر را تعریف کنید.

الف )آوند:..........................................................................................................

.......................................................................................................................

ب) انگل:...........................................................................................................

.......................................................................................................................

ج) باز تابش نور:.................................................................................................

.....................................................................................................................

3

14

وظیفه ی سلول روده وسلول استخوان را بنویسید.

1

 

15

دو تفاوت موجود زنده وموجود غیر زنده را بنویسید.

 

1

16

در پاییز برگ درختان زرد می شود چه ماده ای در برگ آسیب دیده است؟

 

1

17

دو فایده ی شخم زدن را بنویسید.

 

1

18

کدام یک از کرم ها برای کشاورزی مفیداست؟ چرا؟

 

75/0

19

کار کشاورزی یعنی........................................................................................

5/0

20

دو راه مبارزه با آفت را بنویسید.

1

 

21

برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه باید کرد؟(دو مورد)

 

1

22

دور جانورانی که مهره دار است خط بکشید .

گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه

1

23

چه چیز های در بازتابش نور موثر هستند؟

75/0

 

24

دو فایده ی کوره ی آفتابی را بنویسید.

1

 

موفق با شید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:14  توسط عوض حقایق پور  | 

نمونه سوال بنویسیم پایه جهارم دبستان سعدی برازجان

1

در جمله ي(يارب نظرت بر نگردد)منادا كدام كلمه است؟

الف) يارب                   ب) نظرت                          ج) برنگردد                  د) موارد الف وب

5/0

2

فعل جمله ي زيركدام گزينه است؟   (همه ي مردم ايران طرف دار صلح هستند.)

الف) مردم               ب) ايران                      ج) هستند                              د) صلح

5/0

3

با اضافه كردن (ستان) به كدام دسته از كلمات زير مي توان كلمه ها ي مناسب ساخت؟ 

الف) بيمار –درخت – بهار                                             ب) گل- زيبا-  سيب

ج) جنگل- بُو- كُرد                                                           د) بهار- بيمار-گل

1

 

4

مخالف كلمات زير را بنويسيد.  

  درون (..............................)         قطع(.........................................)

5/0

5

جمع كلمات زير را بنويسيد.    

  گل(...................................)          عضو(..........................................)

5/0

6

كلمات هم معني را به هم وصل كنيد.           آغوش  *                           *مونس    

                                                           همدم *                           * گذشت

                                                            ايثار*                              *بغل

                                                           وضع*                             * حال

1

7

براي كلمه ي (فكر) دو صفت بنويسيد؟                        (....................................)**(...........................................)

1

8

موارد زير را بخوانيد وكلمه اي را كه با بقيه فرق دارد مشخص كنيد.

الف) حافظ  -سعدي- ابن سينا- فردوسي  {..................................}

ب)جنگ- زلزله – گردباد-سيل{........................................}

1

9

جزء دوّم كلمات زير را بنويسيد.     راست و....................   تندو................................

                             تب و............................           زدو..................................

1

10

با اضافه كردن پسوندهاي (گر، زار ،گاه)به آخر كلمات داده شده ي زير كلمه هاي جديد بسازيد.

آزمايش (..........................)   چمن(.............................)  

  مس(.......................)        ايست(............................)

1

 

11

جدول زير را كامل كنيد.

كلمه

معني

جمله

معالجه

 

 

مصيبت

 

 

 

1

 

 

 

12

براي تصويرداده شده دو جمله ي مناسب بنويسيد.

*.............................................................................................................................

 

*............................................................................................................................

 

1

13

يكي از موضوعات زير راانتخاب كنيد ودر موردآن انشا بنويسيد.

*چگونه زحمات پدر ومادررا جبران كنيم.                                                                           

*اگر بال داشتي چه كار مي كني.

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

10

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:11  توسط عوض حقایق پور  | 

                                                             

 نمونه سوالات بنویسیم پایه دوم دستان سعدی برازجان

رديف

سؤال 

بارم

1

گل قشنگم،جواب هاي درست را علامت بزن .

v      ( ي) در آخر كلمه «کبری» صداي «آ» مي دهد .            درست  ¨    نادرست  ¨

v      بي هنر يعني  كسي كه هنر دارد .                           درست  ¨    نادرست  ¨

v      كندو محلّ زندگي انسان است .                               درست  ¨    نادرست  ¨

5/1

2

كدام يك از كلمات روبرو به معني «شاد » است ؟      

 آهسته ¨      شروع ¨        خوش‌حال ¨           آخر¨

5/0

3

به كسي كه سواد دارد   ………………   مي گويند .         

 باهنر¨         باادب ¨          باهوش ¨         باسواد¨

5/0

4

«خواهر» چند صدا دارد ؟                         

  2 صدا  ¨         3 صدا   ¨           4 صدا  ¨                 5 صدا ¨

5/0

5

در كدام يك از كلمات داده شده «و»  صداي  «اُ»  مي دهد ؟      

 خوردن  ¨     سواد  ¨     نوشا  ¨       طول¨

5/0

6

«قدقدقدا» صداي   ………..  است .                         

    گربه  ¨              خروس  ¨           سگ  ¨           مرغ¨

5/0

7

كوچولوي با هوش، عبارتها را به هم وصل كن .

    آن‌ها  ………..     ²                                           ª …………….  مخصوص من است .

     ناشنوا    ………… ²                                        ª  ……………..پنجاه‌ودو هفته‌دارد. 

    رنگين كمان ………. ²                                       ª  ……………. به مدرسه رفتند.

     هرسال  …………..  ²                                      ª ……………. يعني كسي كه نمي شن

                                                                                ª …………….. هفت رنگ دارد .

1

8

ستاره ي من با حروف داده شده كلمه  بساز  .

 س : ...........................       م : ........................    

   ص : ..........................        ظ : ..........................

 

1

9

دلبندم ،كلمات زيرا را دسته بندي كن :

لطفاً خوردن  - اصلأً- گفتن    

   (...................... - .....................)                 (...................... - .....................)            

 

1

10

كوچولوي مهربان، عبارت هاي زير را مرتّب كن  .

*       هستند         خطرناك           خرس         ميكروب ها         شنيده بود     كوچولو     که  .

*      ................................................................................................................................

 

*       مادرم           كودكي ام         عكس هاي          آورد        را   .

*      ..........................................................................................................................

 

5/1

11

فرزندم، به جمله ي داده شده « آيا » اضافه كن و در آخرآن علامت مناسب بگذار .

ª من با سواد هستم  .      ………………………………………………………………………………………

1

12

عزيزم، به جاي كلمه ي داخلكمانك ، كلمه ي مناسب ديگري بگذار .

v      مابايد از حيوانات  ( مواظبت ) كنيم . ........................................................................................................

v      من( آهسته) بازي مي كنم .  ......................................................................................................................

1

13

دوست مهربانم، با كمك كلمات داده شده جملات را كامل كن .

( سپاس گزار- شاعر تو  كشاورز  - لانه   )

v      به محلّ زندگي  پرنده   ……………………..  مي گويند .

v      …………. كلاس را تميز كردي .

v      من از خدا ............................ هستم .

v      به كسي كه شعر مي گويد  ....................   مي گويند .

1

14

كوچولوي با سواد، براي كلمه هاي داده شده دو كلمه ي جديد بنويس .

² بازي       B            .................................  و ................................... 

² خوش      B           .................................  و....................................   

1

15

مهربانم ، دور كلمه هايي كه (ـه – ه ) در آخر آنها صداي ( اِ ) مي دهد خط بكش .

كاسه -  راه  - پرنده سياه -  كوه ميوه - شانه 

1

16

خوب من، جمله ها را كامل كن .

v      كاش فاطمه زودتر  ....................................................  .

v      اي كاش پدرم ...........................................................   .

1

17

دانش آموز با هوش، با كلمات داده شده جمله بساز :

ª دندان : ………………………………………………………………………………………….

ª با نشاط : …………………………………………………………………………………………

ª مواظب : …………………………………………………………………………………………….

ª معذرت : ……………………………………………………………………………………………..

2

18

خوش سليقه،تصویر را رنگ آمیزی کن‌و براي ‌آن‌دو جمله‌ی ‌‌زیبا بساز  .

2

19

نويسنده ي كوچك، نوشته را در چند جمله ادامه بده  .

  اگر من بال‌دا‌شتم.............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………...

5/1

شاد باش و شادي كن .

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:7  توسط عوض حقایق پور  | 

تاریخ و مدنی چهارم دبستان

به نام خدا

اسم من ....................................در کلاس چهارم دبستان پسرانه ی سعدی  درس می خوانم دوست دارم در امتحان نوبت اول  درس تاريخ ومدني نمره ی...........................بگیرم.                

تاريخ

1

مهم ترين مشكل انسان نخستين فراهم كردن غذا بود.                  صحيح¨     غلط¨

5/0

2

باچيره شدن يك فرمانروا بر چند شهر وروستا كشور به وجود آمد.       صحيح¨        غلط¨

5/0

3

نمرود دستور داد حضرت موسي را در آتش بيندازند.                            صحيح¨    غلط¨

5/0

4

كورش كه رهبر پارس ها بود ماد ها را شكست داد.                            صحيح¨   غلط¨

5/0

5

جنس اولين ابزار انسان نخستين از چه بود؟   

الف) سنگ ¨                        ب)آهن  ¨                         

  ج)چوب¨                               چرم¨

5/0

6

انسان ها با ياد گرفتن چه فني توانستند در يك جا ساكن شوند.

الف) دامپروري   ¨                ب) خانه سازي  ¨             

    ج) كشاورزي  ¨                  د)ساختن ابزار¨

5/0

7

اولين شهر در ايران در كنار كدام يك از رود هاي زير به وجود آمد؟

الف) دجله  ¨               ب) فرات ¨                              

ج)كارون¨                     د) نيل¨

5/0

8

خداوند به كدام يك از پيامبران ماموريت داد خانه ي كعبه را از نو بسازد؟

الف) حضرت ابراهيم  ¨             ب) حضرت موسي  ¨     

        ج) حضرت نوح ¨         د)حضرت عيسي¨

5/0

9

ماد ها در دامنه ي كوه الوند كدام شهر را ساختند؟

الف) ايلام¨                          ب)شوش  ¨                  

   ج) بابل ¨                        د)هگمتانه¨

5/0

10

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد. 

*خداوند در مقايسه با حيوانات به انسان يكي دست هاي توانا داده ديگري نيروي .............................داده.

*انسان هاي نخستين اولين حيواني كه اهلي كردند ................................بود.

*رسيدگي به كار ماليات ها و حساب كردن آن ها باعث اختراع .........................شد.

*گروهي از مردم ستم ديده دعوت حضرت.............................. را پذيرفتند.

5/2

11

ما چگونه به زندگي انسان هاي غار نشين وابزار و وسايل آن ها پي مي بريم؟

 

 

1

12

نخستين شهر ها چگونه به وجود آمدند؟

1

13

كشاورزي چه تغييري در زندگي انسان ها به وجود آورد؟

1

 

14

چرا ماد ها نتوانستند جلوي حمله ي آشوري ها را بگيرند؟

 

1

 

15

از چه زماني سرزمين ما ايران ناميده شد؟

 

1

مدني

1

خانواده هاي كه بيش از دو فرزند دارند پر جمعيت هستند. .                 صحيح¨   غلط¨

5/0

2

اگر در منزل هر چيزي را سر جاي خود قرار دهيم نشانه ي نظم است.    صحيح¨   غلط¨

5/0

3

مدرسه اولين خانه ي ماست. .                                                      صحيح¨       غلط¨         

5/0

4

كدام يك از كار ها را غير از روز جمعه نمي توانيم در روز هاي ديگر انجام دهيم.

الف)ديدن اقوام¨                      ب) گردش ¨                     

 ج) نماز جمعه¨                        د) نظافت¨

5/0

5

چه كسي با همكاري كاركنان مدرسه برنامه ي كار مدرسه را تنظيم مي كند.

الف) ناظم ¨                          ب) دفتر دار  ¨                

   ج) معلّم ¨                               د) مدير¨

5/0

6

مردم در مسجد براي حل مشكلات محلّه ي خود چه مي كنند؟

الف) نماز مي خوانند¨                     ب) دعا مي كنند ¨      

   ) مشورت مي كنند¨           د) هيچ كدام¨

5/0

7

در جاي خالي كلمه ي مناسب بنويسيد.

*خانواده با ..............................زن ومرد به وجود مي آيد.

*مدرسه محل تعليم و................................است.

1

8

چرا دين اسلام به خانواده اهمّيّت زيادي داده است؟

1

 

9

وظيفه ي معلّم در مدرسه چيست؟

 

1

 

10

نماز جماعت درمسجد چگونه بر گزار مي شود؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:58  توسط عوض حقایق پور  | 

طرح درس

طراحی آموزشی سناريويي درس «بخوانيم وبنويسيم»  پایه اول ابتدایی

 

اهداف کلی

1-     تقويت مهارت هاي زباني : گوش دادن ، صحبت كردن ، خواندن ، نوشتن

2-     آشنايي با صدا و نشانه ي  نـ   ن

3-     توجه به آثار خلقت (آسمان ، باران ، گندم و گياهان )

اهداف جزیی درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- اهداف شناختی : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

v     آموزش صداي و نشانه ي    نـ   ن 

v     تشخيص صداي  نـ  ن  در اول ، وسط و در آخر كلمه

v     شناخت كلمات جديد با صدا و نشانه ي نـ   ن

v     آشنايي با چگونگي تشكيل باران

v     آشنايي با مراحل به دست آوردن نان

2- اهداف مهارتی :ــــــــــــــــــــــــــــ

v     تقويت مهارت گوش دادن و صحبت كردن

v     تقويت مهارت خواندن

v     توانايي خواندن و نوشتن كلمات ، با حروف خوانده شده

v     توانايي خواندن درس نان

3- اهداف نگرشی :ــــــــــــــــــــــــــــــ

v     علاقه مندي به طبيعت و باران

v     همكاري در خانواده براي خريد نان  .

v     ایجاد حس مسئولیت پذیری .

v     همکاری و تعامل گروهی با افراد گروه و تیم .

v     توجه به زحمات فراوان كشاورزان در تهيه ي گندم و تشکر از آنها  .

v     تشكر از خداوند بزرگ به خاطر نعمات فراوان الهي

v     انجام بازی های خلاق و تخیلی

v     پرهيز از زياده روي و اسراف نعمت هاي خدا ( نان )

 

اهداف رفتاري و ورودي آغازين

 

1- اهداف شناختيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

v     درس گذشته را از روي كتاب بخواند

v     صداي درس گذشته را در جدول نشان بدهد وبگويد كه در كجا ي كلمه قرار دارد .

 2- اهداف مهارتی :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

v     بتواند با صدا هاي خوانده شده كلمات جديد بسازد .

v     با كلمات درس گذشته جمله بسازد .

v     تركيب صدا را انجام دهد .

- اهداف نگرشی :ــــــــــــــــــــــــــــــــ

v     به شركت در كار گروهي علاقه نشان دهد .

v     نسبت به گروهش احساس مسؤليت كند .

 

مفاهيم كليدي : نانوا – نان – باران – آسمان – نم نم -  نشانه ي نـ   ن

 

الگوي تدريس:   (  ياران در ياد گيري_ ايفاي نقش _ ياد يارها _ پيش سازمانده  _افزايش عزت نفس )

 

رویکرد آموزشی : كلي ، تلفيقي ، همياري ، خلاقيت

 

روش هاي تدريس  :  همياري ، پرسش و پاسخ ، بحث گفتگو ، ايفاي نقش ( نمايش) ، ياران در ياد گيري

 

 وسایل مورد نیاز  ( رسانه هاي آموزشي ): توپ بستني توپي ، تشتك نوشابه ، كارت تصويري (باران ، آسمان ،نان ، نانوا ) تصوير بزرگ ( تصوير عنوان ) ، جدول حروف الفبا ( به صورت ابر وصدا ها به صورت  قطره هاي باران،كتاب فارسي بخوانيم بنويسيم ، جدول تركيب صدا ، داس كاغذي و آسياب محلي و وسايل پخت و پز نان (درست شده با يونيلت )

 

فعاليت ورودي (قبل از شروع درس ) :

 

معلم:[ با روي بشاش و خندان و وضع ظاهري مرتب وارد كلاس مي شود ]

معلم : سلام [  از بچه ها احوال پرسي مي كند ] حالتان چطور است ؟

دانش آموزان : سلام خوبيم . شما چطوريد ؟

معلم : [ وضع ظاهري كلاس را مورد بررسي قرار مي دهد . و به حرف هاي بچه ها گوش مي دهد . ]

معلم : بچه هاي خوبم . آيا همه حاضريد ؟ كسي غايب نيست .؟

دانش آموزان : همه حاضريم .

معلم : خدا را شكر كه همه ي شما حاضريد و كسي غايب نيست .

معلم : [ شروع به كف زدن مي كند ] بچه ها شعر مهربان تر از مادر را با هم بخوانيم .

دانش آموزان : [ با زدن كف شعر مهربان تر از مادر را با هم مي خوانند]

 

ارزشیابی تشخیصی :

 

روش: پرسش و پاسخ ، بحث گروهی ، همیاری

وسایل : تشتک نوشابه – توپ بستنی توپی – تصویر .

معلم : [خطاب به بچه ها] پسر های گلم . درس گذشته را خوب یاد گرفتی ؟

دانش آموزان : بله

معلم : اگر گفتید درس گذشته ی ما درمورد چه صدای بود .

دانش آموزان : مادر – صدای « ر »

معلم :  قبل از هر چیز چند فعالیت به گروه ها می دهم تا ببینم درس گذشته را خوب یاد گرفته ای یا نه ؟

معلم :  [از داخل کیفش تشتک های نوشابه را که قبلاًًًًًً آماده کرده است و توپ بستنی توپی را از داخل کمد بیرون می آورد .برای هر گروه سوال یا تشتک های نوشابه را که روی آن ها صدا های مورد نظر نوشته شده است برای گروه ها پرتاب میکند . ]

معلم :  گروه سبز آماده اید ؟

دانش آموزان : بله

معلم :  [ داخل توپ گروه سبز صدا های کلمه ی مادر را گذاشته و به هم زده وبرای بچه ها پرتاب می کند ]

 

مـ

ا

د

ــَ

ر

 

معلم :  برای گروه آبی صداهای کلمه ی ابرو را در توپ گذاشته و پرتاب می کند ]

آ

بـ

ر

و

 

معلم :  [ خطاب به گروه زرد ] آماده اید ؟

گروه زرد : بله

 

معلم :  [ کلمه های جمله ی ،« بابا تاب را بست » که به صورت کلمه ای روی تشتک ها ی نوشابه نوشته شده است در داخل توپ گذاشته وپرتاب می کند.

 

بابا

تاب

را

بست

 

معلم :  تصویر ابر را روی کاغذ کشیده و داخل توپ کذاشته و از اعضای گروه می خواهد برای تصویر جمله ای زیبا بگویند

معلم : [ توپ را برای گروه پرتاب می کند . ]

دانش آموزان : [ توپ را گرفته و آن را باز می کنند و با مشورت گروهی سعی در ساختن جمله می کنند .]

معلم :  [ خطاب به گروه سفید ] شما هم درس مادر را نگاه کنید و بامشورت همدیگر یک بار آن را بخوانید .

معلم :  [ بعد از اینکه بچه ها را درگیر کار نمود به آن ها 2 دقیقه وقت می دهد که با هم مشورت نمایند . بعد از اتمام وقت ،به پاسخ های دانش آموزان توجه می کند . ]

معلم : گروه سبز چکار کردید ؟

گروه سبز : ما کلمه ی مادر را درست کردیم .

معلم :  چه جمله ای برای آن ساخته اید؟

دانش آموز: من مادرم را دوست دارم .

معلم :  آفرین پسر های خوبم . این هم کارت تشویقی شما [ کارت تشویقی گروهی به آن ها می دهد . ]

معلم : [ خطاب به گروه آبی ] شما چه کار کردید ؟

گروه آبی : ما کلمه ی ابرو درست کردیم .

معلم :  چه جمله ای برای آن ساخته اید ؟

دانش آموز: آدم ابرو دارد .

معلم :  آفرین بچه های خوبم جمله ی خوبی ساخته اید [ کارت تشویق آن ها را می دهد ]

معلم :  گروه قرمز شم چکار کردید ؟

گروه قرمز : ما سر نوشابه ها را ردیف کردیم و جمله ی « بابا تاب را بست » درست شد .بیا نگاه کن .

معلم :  [ به گروه قرمز سرزده و جمله ی آن هارا نگاه می کند و آن ها را تشویق می کند . ]

معلم :  گروه زرد شما چه کرده اید ؟

گروه  زرد : کلمه ی ابر درست شد .

معلم : چه جمله ای برای آن ساخته اید ؟

دانش آموز: باران از ابر می بارد.

معلم : آیا می دانی چگونه ابردرست می شود ؟

دانش آموز: در درس ابر گفتیم وقتی که آب بخار می شود به ابر تبدیل می شود و به آسمان می رود در آن جا سرد شده و به باران تبدیل می شود وبه زمین می بارد 

معلم :  [ گروه زرد را تشویق می کند . ]

معلم :  [ خطاب به گروه سفید . ] درس مادر را تمرین کردید ؟

دانش آموزان : بله

معلم :  میلاد جان درس مادر را برایم بخوان .

میلاد : از روی کتاب درس را می خواند.

معلم :  گروه سفید از روی جدول حروف الفبا صدایی پیدا کنید که دو نقطه داشته باشد

دانش آموزان: [ درحین نگاه کردن به جدول صدای ت را نام می برند

معلم :  کارت تشویقی را به گروه سفید می دهد .

معلم :  [ خطاب به همه ی دانش آموزان ] بچه های خوبم : حالا همه با هم به شهر الفبا می رویم و صدا هایی را که خوانده ایم باهم مرور می کنیم .

دانش آموز: ر ، تـ  ت ، او و ، سـ  س ، مـ  م ، د ، اَ   َ  ، بـ  ب ،  آ ا

معلم :  چون درس گذشته را خوب یاد گرفته اید پس خودتان را تشویق کنید . البته به صورت بارانی

 

گروه بندی

 

معلم : [ بچه های خوبم : ديروز شما در گروه خيلي خوب فعاليت كرديد . امروز مي خواهم به مهماني گره هاي ديگر برويد . تا ببينم با دوستان ديگرتان نيز مي توانيد خوب كار كنيد .

معلم :[ مهره هاي سبز ، قرمز ، آبي ، سفيد و زرد را به تعداد دانش آموزان و تعداد افراد گروه به هم ريخته و در نايلون سياهي قرار مي دهد . به دانش آموزان مي گويد كه چشمهايتان را ببنديد و از داخل پلاستيك هر كدام يك مهره برداريد . بعد از تقسيم مهره ها ميان دانش آموزان از آن ها مي خواهيم ،روي ميز هايي كه علامت  مربوط به گروه (رنگ) وجود دارد بنشينند . بعد از 2 دقيقه بچه ها روي ميز و نيمكت هاي گروه خود قرار مي گيرند .]

دانش آموزان: [ كيف هاي خود را برداشته و در گروه جديد خود قرار مي گيرند . ]

معلم : [ به تك تك گروه ها سر مي زند تا ببيند كه آيا درست عمل كرده اند يا نه . ]  اگر درست عمل كرده باشند آن ها را تشويق كرده و اگر اشتباهي كرده باشند آن ها را راهنمايي نموده تا خود دانش آموز به نتيجه برسد.

طريقه ي چينش كلاس :ــ

به صورت دو ميز و نيمكت كه به چسبيده اند رودر روي همديگر قرار مي گيرند .

بعد از ارزشيابي تشخيصي ، گروه بندي و اطمينان معلم از اين كه بچه ها درس قبل را به خوبي فرا گرفته اند براي آماده سازي بدين گونه عمل مي كنيم .

آماده سازي : ( الگو : ايفاي نقش )ـ

نمايش چگونگي درست كردن نان از زمان كاشت ، داشت ، برداشت ، آسياب و نانوايي به اجرا در مي آورند .( البته اين فعاليت در درس علوم استفاده ي گياهان مورد استفاده قرار گرفته است . )

معلم : بچه هاي خوبم نمايش آقاي كشاورز ، آسيابان و نانوا يادتان هست ؟

دانش آموزان:  بلي

معلم :گروه سبز ؛ بياييد پاي تابلو .

گروه سبز : مي آيند پاي تابلو

معلم : بگوييد به من كشاورزان چگونه گندم مي كارند نمايش دهيد  ؟

گروه سبز : [به حالت ريتميك گو آهن را در دست گرفته و شخم مي زنند ] به گاو دستور مي دهند .    هي  هي

[ پيش بند ها را بسته و دانه هاي گندم را مي پاشند ]     هو   هو

[ سپس داس ها را در دست گرفته و درو مي كنند . واين شعر را مي خوانند .

ئه درونه  درونه  درونه                                       داسي بابم به رونه

گه نمه كان باقه باقه                                           له شي بابم زور ساقه

كار ده كين به بي وچان                                  له سبحيني تا ئواران

ئه درونه درونه  درونه                                       داسي بابم به رونه

گروه آبي : دانش آموزان مي آيند و نقش آسيابان را بازي مي كنند .

گروه آبي : [ گوني هاي گندم را بر داشته و حركت مي كنند . ]

سپس آسياب هاي محلي ( هاره ) را حركت داده و اين شعر را مي خوانند .

ئاشه وانم ئا شه وان                                   زور كار ده كه م بي وچان

ده هارم گه نمه ي جوان                           تا بيت به ئاردي بو نان

جوتياره كه ي ميهربان                      به شم ئه دا له گه نمان

تا بو خوم بيكه م به ئارد                             بي به م بو مناله كان

گروه قرمز : دانش آموزان بلند شده و نقش نانوا را بازي مي كنند .

گروه قرمز : [ گوني هاي آرد را جابجا كرده و در تشت خالي مي كنند سپس آب روي آن ريخته و خمير درست مي كنند .سپس چانه درست نموده و آن را پهن كرده و روي ساج مي گذارند . و اين شعر را مي خوانند .

له ئاردي سپي و جوان                          نان درؤس ئه كين نان  نان

نان و كؤ ليره ي تازه                            ده خؤين به بي ئه ندازه

نان و كه ره و ماس و شير                      زؤر باشه بؤ منالي ژير

سپس دا نش آموزان نان هايي را كه معلم قبلاً با خودش آورده است بين بچه ها تقسيم مي كنند . وآن ها نيز نان ها را مي خورند .

بعد از بازي نمايش از بچه ها مي خواهيم كه در مورد نقش هايي كه بچه ها بازي كرده اند بحث كنند با سوالات پيگر در مورد كاشت ،داشت و برداشت آنها را راهنمايي مي كنيم .

مثلاً در مورد كاشت به چه چيز هايي نياز هست ؟

دانش آموزان : آب ، خاك و نور خورشيد .

معلم : آسيابان چه كار مي كرد ؟

معلم : نانوا چه ]كار مي كرد ؟

معلم : [ روي نانوا بيشتر تاكيد مي كند .]

  معلم : بچه هاي خوبم نانوا چه كاري را انجام ميدهد  ؟

دانش آموزان : نان درست مي كند .

معلم : چه نان هاي درست مي كند ؟

دانش آموزان : لواش ، سنگگ ، بربري ، فانتزي و .......... .

معلم :[ پس از اتمام بازي از دانش آموزان تشكر كرده و به هر گروه كارت تشويقي تقديم مي كند .]

دانش آموزان  :[ با خوشحالي كارت هاي خود را مي شمارند تا به 5 تا برسد و امتياز بگيرند

بابا

. ]

معلم :

بابا

[بچه هاي خوبم ، دوستانتان خيلي خوب بازي كردند . ] دستشان درد نكند

 

ارائه ي درس جديد :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

معلم : [ صفحه ي عنوان را به تابلو مي زند و به دانش آموزان مي گويد كه كتاب بخوانيم را باز كرده . و به تصوير عنوان خوب نگاه كنند و در گروه با هم بحث نمايند  . ]

معلم :[ تا زماني كه بچه ها مشغول بحث هستند ، كارت هاي تصويري را آماده مي كند . ]

معلم : [  خطاب به گروه سفيد ] بگوييد در اين تصوير چه مي بينيد ؟

معلم :[ از نفر شماره دو گروه مي خواهد كه در مورد تصوير توضيح دهد . ]

سر گروه ، گروه سفيد : در مورد تصوير توضيح مي دهد .

معلم : تو در خانواده ، چه كمكي به پدر و مادرت مي كني ؟

دانش آموز :  من به نانوايي مي روم و نان مي گيرم .

معلم : آفرين پسر خوبم خيلي خوبه كه ما به پدر و مادرمان كمك كنيم .

معلم : [ خطاب به گروه قرمز ] شما جه كارتي در دست داريد ؟

گروه قرمز : نانوا

معلم :  شماره دو بيايد و در مورد تصويرتان توضيح بده .

دانش آموز : به پاي تابلو مي آيد .

معلم : پسرم شما چه چيزي مي خواهيد بگويد كه دوستت در مورد آن نگفت ؟

دانش آموز :  اين جا نانوايي است . وقتي مي رويم نان بگيريم بايد نوبت را رعايت كنيم .

معلم : آفرين پسر خوبم خيلي خوب جواب دادي .

معلم : بگو ببينم شما در گروه تان در مورد نان صحبت كرديد ؟ مثلاً اين چه ناني است ( اشاره به تصوير )

دانش آموز :  اينجا نانوايي سنگگ است و نان سنگگي درست مي كنند .

معلم :  گروه آبي : شما هم به تصوير نگاه كرديد .

دانش آموزان : بله

معلم :  در مورد اين دختر و پسر توضيح بدهيد ؟

دانش آموز :  اينها امين و آزاده هستند كه به پدر و مادرشان كمك مي كنند و رفته اند كه نان بگيرند .

معلم :  چرا اين بچه ها چتردر دست گرفته اند ؟

دانش آموز :  چون باران مي بارد . مي خواهند كه خودشان و نانشان خيس نشود .

معلم :  آفرين پسر خوبم خيلي خوب جواب دادي .

معلم : [كارت هاي تصويري را بين بچه ها تقسيم مي كند و مي گويد در مورد اين تصاوير در گروه تان با هم بحث كنيد  .]

v     گروه آبي  : نانوا

v     گروه زرد : نان

v     گروه قرمز :باران

v     گروه سفيد : آسمان

v     گروه سبز: تصوير كوچك ، تصوير عنوان

معلم : [چك ليست ها را آماده كرده و هنگام سركشي از گروه ها آن ها را مورد ارزيابي قرار مي دهد . البته به صورت غير مستقيم]

معلم : بچه هاي خوبم ، وقتتان تمام شد .

دانش آموزان : [به حالت اوليه برگشته و منتظر معلم مي شوند .]

معلم : [خطاب به گروه سبز] چي داريد ؟ شماره  4  گروه بيايد .

معلم : مي تواني در مورد تصوير توضيح بدهي .

دانش آموز : در مورد تصوير خوب توضيح مي دهد .

معلم : [خطاب به گروه زرد] شماره 4 بيايد پاي تابلو .

دانش آموز : پاي تابلو مي آيد و منتظر مي ماند .

معلم : كارت شما چي بود.

دانش آموز : نان

معلم : كارت را به بچه ها نشان بده ودر مورد آن  توضيح بده .

دانش آموز :[ نتيجه ي بحث مشورتي گروه خود را براي بچه ها توضيح مي دهد .]

«در باره ي انواع نان ، شكل نان ، طريقه پخت نان ،مصرف آن و ... »

معلم : [خطاب به دانش آموز پاي تابلو ] پسر خوبم بگو ببينم گفتي تصويرت چي بود ؟

دانش آموز : نان

معلم : خوب به تصوير نگاه كن و صداهاي نان را برايم بگو.

دانش آموز :  نـ  ـ ا ـ ن

معلم : برايم بگو كه نشان ، قرمز كجاست .

دانش آموز :   در اول و در آخر كلمه .

معلم : بگو ببينم، كه صداي اول و آخر  نان چي بود ؟

دانش آموز نـ

معلم : نشان قرمز چيه ؟

دانش آموز :   نـ

معلم :  آفرين پسر خوب ؛ به نشان قرمز نگاه كن ، مثل كدام صدا يي است   كه قبلاً خوانديم .

دانش آموز :   ب

معلم :  چه فرقي دارند ؟

 دانش آموز :   نقطه ي  « ن» در بالا است و نقطقه ي «ب » در زير آن است .

 معلم :  [كارت را از سرگروه  « گروه زرد» مي گيرد و به گيره آويزان مي كند . و يك كارت تشويق به گروه زرد    مي دهد و از بچه ها مي خواهد كه گروه زرد را تشويق كنند .]

نوبت گروه قرمز است .

معلم :  [خطاب به گروه قرمز ] بگو ببينم چي داشتيد؟ گروه قرمز : باران             

معلم :   شماره 4 گروه قرمز را به پاي تابلو دعوت مي كند .

معلم :  برايم بگو ببينم كه تصويرت چي بود ؟

دانش آموز :   باران

معلم :  در مورد تصويرت براي بچه ها صحبت كن .

دانش آموز :   نتيجه ي بحث وتوضيحات گروه خود را براي بچه ها بيان مي كند .

معلم :  باران از كجا مي بارد ؟

دانش آموز :   از آسمان ؛ از ابر

معلم :   وقتي باران مي بارد ، ما بايد از چه وسيله اي استفاده كنيم ؟

دانش آموز :   از چتر .

معلم :   چرا از چتر ؟

دانش آموز :   براي اينكه خيس نشويم .

معلم :   باران چه فايده اي دارد؟

دانش آموز :   به زمين ها آب مي دهد ، گندم ها سبز مي شوند و ...

معلم :   خوب به تصويرنگاه كن .

دانش آموز :   با دقت به تصوير نگاه مي كند .

معلم :   بگو نشان قرمز كجاست .

دانش آموز :   در آخر

معلم :   صداي آخر باران چيست ؟

دانش آموز :    ن

معلم :   پس نشان قرمز چيست ؟

دانش آموز :    ن

معلم :  آفرين پسرم؛ كارت را از دانش آموز مي گيرد و به تابلو آويزان مي كند.ويك كارت تشويق به او مي دهد .

معلم :   نوبت گروه آبي  است .

معلم :   [خطاب به گروه آبي]  شما  كدامتان پاي تابلو مي آيد ؟

 دانش آموزان :    شماره  2

دانش آموز شماره 2 از گروه آبي پاي تابلو مي آيد .

معلم :   تصوير روي كارت شما چيست ؟

دانش آموز :    نانوا

معلم :   مي شود در مورد تصوير ت  كه نانوا است براي بچه ها توضيح بدهي ؟

دانش آموز :   [ توضيحات لازم را ارائه مي دهد . ونتيجه ي بحث و مشورت گروه خود رابراي دانش آموزان بيان       مي كند .]

معلم :   بگو به من ، نشان قرمز كجاست .

دانش آموز :  در اول و در وسط
 معلم :  صداي اول نانوا چيست؟ 
دانش آموز :   صداي  ( نـ )

معلم :  صداي وسط چيست؟

دانش آموز :   ( نـ )

معلم :  پس اين نشانه هاي قرمز چي مي تواند باشد .

دانش آموز :     (نـ )

معلم :  آيا نانوا زحمت زياد مي كشد ؟

دانش آموز :    بلي

دانش آموز :    ما بايد چكار كنيم ؟ به اواحترام بگذاريم كه براي ما نان درست مي كند .

معلم :  گروه آبي را تشويق كنيد .

دانش آموزان :    تشويق مي كنند و معلم كارت تشويقي به گروه مي دهد . و دانش آموز شماره  يك مي نشنيد .

معلم :  نوبت گروه سفيد مي رسد.

دانش آموز :    آقا كارت ما آسمان است.

معلم : كي مي آيد .

دانش آموزان :    شماره  1 را انتخاب مي كنند .

معلم :  شماره  يك ، پاي تابلو بيا .

دانش آموز شماره يك پاي تابلو مي آيد .

معلم :  در مورد تصوير خود توضيح بده .

دانش آموز :    در مورد تصوير خود توضيح مي دهد .

معلم :  چه چيز هايي در آسمان مي بينيم.

دانش آموز :    ابر ، پرنده ، ستاره ، خورشيد و ...

معلم :  از ابر گفتيم چي مي بارد .

دانش آموز :     باران

معلم :   آسمان چه رنگي است .

دانش آموز :      آبي

معلم : پسر خوبم ، بگو ببينم متواني برايم بگويي كه چه كسي آسمان را آفريده است ؟

دانش آموز : خداوند

معلم :   بگو ببينم ، نشان قرمز كجاست

دانش آموز :      در آخر

معلم :   صداي آخر آسمان چي مي باشد .

دانش آموز :      ( ن )

معلم :   گفتي صداي آخر

دانش آموز :      ( ن )

معلم :    پس نشان قرمز  چه صدايي مي تواند باشد.

دانش آموز :      ( ن )

معلم :    آفرين پسرم ، گروه سفيد را تشويق كنيد براي مشورت خوبي كه كردند .

كارت تشويقي مي دهد و او نيز مي نشيند . دانش آموزان او را تشويق مي كنند .

معلم :    پس بچه هاي خوبم  ـ  صداي  (نـ     ن ) چند شكل بود ؟

معلم :    [ اشاره به نانوا  و آسمان  ]

بچه ها : غير آخر   و  آخر 

معلم :    چه وقت  غير آخر مي آيد [ اشاره به نانوا ]

دانش آموزان :    وقتي كه  در  اول   و  وسط  بيايد . 

معلم :    [ اشاره به آسمان ] كي آخر مي آيد .

دانش آموزان :     وقتي در آخر صدا باشد .

معلم :  كارت ( نـ     ن ) به بچه ها نشان مي دهد  . و مي گويد آفرين اين صداي جديد و مهمان ماست .

كلمه ي نان را به كارت مي چسباند و آويزان مي كند .

معلم :  كنار   دَر   مي رود و   دَر مي زند .

دانش آموزان :      كي كيه در مي زنه             در را با لنگر مي زنه             هميشه به ما سر مي زنه

معلم :  [ تغيير صدا  داده و مي گويد ]        منم   منم    نـ   غير  آخرم               ن آخر هم پشت سرمه

                                                                    امروز آمدم كلاستان                       تا كه بشم مهمانتان

دانش آموزان :        خوش آمدي    خوش آمدي          به كلاس  ما خوش آمدي

معلم :  ( صداي  نـ     را جلو صورت خود مي گيرد  و در  مورد    نـ    ن ) مي گويد :

معلم :    نـ   غير آخر منم   ـ دوست   ن آخر منم .

معلم :    نـ   يك نقطه داره                          بالاي سرش مي ذاره

              اي بچه هاي مهربان                         با  « ب »خيلي فرق داره

             « ب » نقطه اش پايينه                    سرش روي زمينه

             «نـ » نقطه اش بالايه                      آسمانو مي بينه

معلم : [ صداي جديد را در جدول قرار مي دهد . و به مهمان جديد جدول حروف الفبا تعارف مي كند .

يكي از بچه ها را صدا مي زند كه برايش ميوه ببرد واز او پذيرايي كند .]

يكي از دانش آموزان : [به صورت نمايش پانتوميم ظرف ميوه را جلو مهمان قرار مي دهد و به او تعارف مي كند .]

معلم :  بچه ها ي خوب، كتاب جلو دستتان است با هم مي خوانيم .

قبل از اينكه بخوانيم ابتدا گروه ها با همديگر مشورت كنند . و درس را با هم بخوانند  و چنانچه كسي اشكال داشت دوستانش به او كمك كنند .

دانش آموزان : [ مشغول خواندن كتاب بخوانيم مي شوند .]

 معلم : [ دوباره چك ليست ها را برداشته و به گروه ها سر مي زند .]

معلم :  بچه هاي خوبم، كافيه : حالا من يك بار آهسته مي خوانم شما دقت كنيد اگر اشكالي بود با هم رفع مي كنيم  . و معلم درس را مي خواند .   

درس  5 ( قسمت دوم ):ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 نـان

نانوا           نان                             باران نم نم مي بارد .

باران       آسمان                         امين در دست نان دارد .                               

معلم :  حالا بچه ها ي خوبم دست بگذاريد زير كلمه ها ، و گروه ها با هم بخوانند .

معلم :  گروه آبي : هماهنگ و با هم درس  را بخوانيم .

گروه آبي : درس را يك بار خواندند .

معلم :   گروه سبز حالا نوبت شماست .

[دانش آموزا ن هماهنگ درس را مي خوانند .]

معلم :   گروه سفيد شما بخوانيد .

[دانش آموزا ن گروه سفيد هماهنگ درس را مي خوانند .]

وساير گروه ها  ....

جـمع بنـدي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلم :   بچه هاي خوبم امروز صداي مهمان چي بود .

دانش آموزان :   «نـ»   غير آخر ، « ن» آخر

معلم :   حالا بريم سراغ جدول تركيب صدا؟

دانش آموزان :    بلي

معلم :    بگوييد    نـ  با    آ  چي مي شه :                    دانش آموزان :    نا    نا    نا   مي شه

معلم :     گفتي چي با چي    نا  مي شه                       دانش آموزان :   نـ  با    آ     نا  مي شه  

معلم :     (كارت  نا   را مي چسباند  به طوري كه   رنگ    نـ   سياه و رنگ    آ    قرمز باشد .)   

معلم :     نـ   با   اَ   چي مي شه                            دانش آموزان :    نـَ     نـَ     نـَ   مي شه

معلم :  به همين صورت بقيه ي تركيب ها را انجام مي دهد .

معلم :  [ معلم كارت را از روي نوشته  پشتش به گروه نشان مي دهد .]  گروه آبي مي تواني  اين كارت رابخوانيد ؟

گروه آبي : آسمان

معلم :     كمي فكر كنيد و يك جمله ي زيبا برايش بسازيد .

گروه آبي : بعد از كمي مكث ؛  ((ابر در آسمان است.))

معلم :     آفرين

و به همين ترتيب كلمه ها يي به دانش آموزان نشان داده  مي شود و آن ها نيز براي آن جمله مي سازند .

معلم :     در آخر اين شعر را مي خواند .

 

                         تو  جدول الفبا                                      نگاه كنيد بچه ها

                         ما دوتايي با هميم                                 رفيقيم و همدميم

                        دو شكل داريم ،يك صدا                     خوب گوش بده با وفا

                         «نـ» ، من غير آخرم                             كوچكم و لاغرم

                         هيچ وقت در آخر نيستم                       جاهاي ديگر نيستم

                         بجز  آخر همه جا                                 جاي منه  بچه ها

                         اما   آن دوست بنده                             چاقلو و يك دنده

                         چونكه « نِ »ي آخره                           جاش هميشه  آخره

ارزشيابي تكويني : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلم :     [صداي  نـ      ن  را به تفكيك ودر كارت ها نوشته ]

به هر كدام از بچه ها يك كارت مي دهد به آن ها مي گويد با توجه به جدول تركيب صدا 

با اين صداي  مهمان يك كلمه بسازيد .

سپس با كلمه اي كه ساخته ايد يك جمله بسازيد .

معلم :     [كارت ها را ميان بچه ها تقسيم مي كند .]

معلم :     به بچه ها فرصت مي دهد  .

[در حين انجام اين فعاليت چك ليست ها را آورده و با مشاهده ي كار بچه ها چك ليست ها را پر مي كند .]

بعد از اتمام فرصت :

از گروه ها مي خواهد كه كلمه اي را كه ساخته اند گفته و براي آن جمله بسازند .

معلم :     گروه قرمز : چي داشتي :       گروه قرمز :  نـ             معلم :   چه كلمه اي ساخته ايد .

   گروه قرمز: نانوا             معلم :      جمله اش را بخوانيد        گروه قرمز: نانوا  نان مي پزد .

معلم :     گروه آبي : شماچي:       گروه آبي : ن                     معلم :   چه كلمه اي ساخته ايد

   گروه آبي: باران           معلم :      جمله اش را بخوانيد        گروه آبي: از آسمان باران مي بارد .

معلم :     گروه سبز : شماچي:       گروه سبز : نـ                     معلم :   چه كلمه اي ساخته ايد

   گروه سبز: نان          معلم :      جمله اش را بخوانيد        گروه سبزنانِ تازه خوشمزه است .

معلم :     گروه سفيد : شماچي:       گروه سفيد : ن             معلم :   چه كلمه اي ساخته ايد.

   گروه سفيد: سامان        معلم :      جمله اش را بخوانيد .       گروه سفيدسامان درس مي خواند .

معلم :     گروه زرد: شماچي:       گروه زرد : نـ             معلم :   چه كلمه اي ساخته ايد .

   گروه زرد: اَنار        معلم : چه جمله اي ساخته اي     جمله اش را بخوانيد   گروه زردبابا   اَنار  خريد    .

معلم :     آرمان  جان مي تواني درس را بخواني .

آرمان : درس را مي خواند .

فعاليت پاياني :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در پايان به بچه ها مي گوييم در خانه از پدر و مادرشان بپرسند چگونه از   نان  مواظبت كنيم  . كه زودتر خراب نشود  . فردا شما به صف نانوايي برويد و خودتان براي خانه  نان بخريد . وقتي نان گرفتيد  . بايد چكار كنيدتا خمير نشود .

بقيه ي كارهاي درس بخوانيم را در جلسه ي بعدي انجام مي دهيم .

كارت  ( نـ    ن )  را به اندازه كافي تكثير كرده و مي گوييم در منزل در داخل جدول نصب كنند .

تكه هاي روزنامه را به دانش آموزان داده كه در منزل صداهاي      نـ    ن    مشخص كنند .

جدول تركيب صدا را به دانش آموزان داده تا خودصداها را تركيب راكنند .

زمــان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نام فعاليت

زمان لازم

فعاليت ورودي

 2 دقيقه

ارزشيابي تشخيصي

5   دقيقه

گروه بندي دانش آموزان

3  دقيقه

آماده سازي

7  دقيقه

ارائه ي درس

20  دقيقه

جمع بندي

3  دقيقه

ارزشيابي پاياني

3  دقيقه

تعيين تكليف

2   دقيقه

جمع

45  دقيقه

 

 دبستان سعدی برازجان اقای....

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:53  توسط عوض حقایق پور  | 

دیوار

سهراب سپهری


ديوار

زخم شب مي شد كبود.

در بياباني كه من بودم

نه پر مرغي هواي صاف را مي سود

نه صداي پاي من همچون دگر شب ها

ضربه اي بر ضربه مي افزود.تا بسازم گرد خود ديواره اي سر سخت و پا برجاي،

با خود آوردم ز راهي دور

سنگ هاي سخت و سنگين را برهنه پاي.

ساختم ديوار سنگين بلندي تا بپوشاند

از نگاهم هر چه مي آيد به چشمان پست

و ببندد راه را بر حملة غولان

كه خيالم رنگ هستي را به پيكرهايشان مي بست.روز و شب ها رفت.

من بجا ماندم در اين سو، شسته ديگر دست از كارم.

نه مرا حسرت به رگ ها مي دوانيد آرزويي خوش

نه خيال رفته ها مي داد آزارم.

ليك پندارم، پس ديوار

نقش هاي تيره مي انگيخت

و به رنگ دود

طرح ها از اهرمن مي ريخت.تا شبي مانند شب هاي دگر خاموش

بي صدا از پا درآمد پيكر ديوار:

حسرتي با حيرتي آميخت.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:23  توسط عوض حقایق پور  | سوالات  تیزهوشان پنجم1-ضخامت کتاب ریاضی 176 صفحه ای با جلدهای آن 11 میلی متر است.اگر ضخامت جلد های آن2/0 سانتی متر باشدضخامت هر ورق این کتاب چه قدر است؟

1)88÷(2-11)¨        2)88÷(2/0-11)   ¨         3)176÷(2-11)¨          4)176÷(2/0-11)¨

2-اگر ابعاد مکعبی را 3برابر کنیم حجم آن چند برابر می شود؟

1)3¨           2)6                       3)9¨                                          4)27¨

3-با کدام یک می توان مثلث رسم کرد؟

1)2 و4و6¨         2)5و4و10¨       3)10و10و20¨                    4)5و7و11¨

4-قطر یکی از مربع های مکعبی 6 سانتی متر است. مساحت گسترده ی این مکعب چند سانتی متر مربع است؟

1)108¨                2)216¨           3)144¨               4)180¨

5-مجموع دو قاعده ی ذوزنقه ای 7 و مساحت آن 14 سانتی متر مربع است. ارتفاع این ذوزنقه چه قدر است؟

1)2¨        2)3¨                3)4¨                           4)5¨

6-قیمت کتابی660تومان است. پول علی 70تومان کمتراز ثلث قیمت کتاب است. او چندتومان باید فراهم کند تا بتواند کتاب را بخرد؟

1)360¨           2)440¨               3)510¨                     4)354¨

7-هکتار و 105مترمربع مجموعا چند متر مربع است؟

پ)1075¨         2)2605¨         3)3550¨             4)25105¨8-از یک جعبه به شکل مکعب و به ابعاد10و8و6 سانتی متر یک مکعب به ابعاد5سانتیمترجداکردیم. حجم قسمت باقیمانده را حساب کنید.

1)355¨         2)395¨             3)95¨                                 4)475¨

9-یک چهارم پول رضا با یک پنجم پول علی برابر است.اگر علی 360تومان داشته باشد تفاوت پول آنها چقدر است؟

1)56¨          2)72¨                           3)90¨                   4)288¨

10-کدامیک بزرگتر است؟

1) 3/0 متر¨          2)30میلیمتر¨          3)2/1 سانتی متر¨       4)008/متر11-اگر ضلع مربعی 10درصد افزایش یابد مساحت آن چنددرصد افزایش می یابد؟

1)10¨      2)100¨                  3)21¨                      4)90¨

12-  از کتابی را مطالعه کردیم. اگر 36 صفحه ی دیگر را بخوانیمٰ ٪50 آن را مطالعه نمودیم. این کتاب چند صفحه دارد؟

1)36 ¨          2)48¨              3)72¨                     4)96¨

13-اگر قطرهاي يك مربع را رسم كنيم چند مثلث درست مي شود؟

1)4¨           2)6¨                      3)8¨                 4)10¨
14-فروشنده اي %25 قيمت خريد كالا را به آن اضافه كرده سپس%20 قيمت جديد را تخفيف داده است.درصد سود يا زيان چقدر است؟

1)%5سود¨             2)%5زيان¨             3)%10 سود¨             4) نه سود كرده و نه زيان¨


15-محمدپسر پرويزومريم خواهر محمد ومحمدبرادرزاده ي ارش است.پرويز...........ارش است


1)برادر¨             2)برادرزاده¨            3)عمو¨              4)پسر¨

17-درکدامیک ازمواردزیرفقط تغییرفیزیکی روی میدهد؟

1-حرارت دادن شکر     2-چرخه اب    3-سوختن شمع   4-تبدیل سنگ به خاک به مرور زمان


گروه اموزشی پایه پنجم دشتستان
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:5  توسط عوض حقایق پور  | 

چشمها را بایدشست جوردیگرباید دید

قابل توجه دانش اموزان کلاس پنجم الف سعدی کتابهای کمک درسی  ذیل را برای استفاده سال تحصیلی۸۹/۹۰تهیه نمایید

 

کتابهای کمک درسی گاج:

 

۱-ریاضی...........گاج

۲-علوم..........گاج

۳-اجتماعی..........گاج

.............................................

۴-اندیشمندعلوم

۵-بانک سوالات

......................................

دفاترلازم:

علوم۵۰برگ-ریاضی۱۰۰برگ-ادبیات۵۰برگ-املا۴۰برگ-هنر۵۰برگ-

مشق شب۵۰برگ

             (برنامه ریزی +تلاش=موفقیت)

                                                حقایق پور

 


+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:8  توسط عوض حقایق پور  | 


انواع اهرم

1-      اهرم از نوع اول: دراهرم نوع اول تکیه گاه بین نیروی محرک ونیروی مقاوم قرار دارد.

اهرم نوع اول 3 حالت دارد:

حالت اول : تکیه گاه در وسط نیروی محرک ونیروی مقاوم قرار دارد  .

در اهرم نوع اول علاوه بر انتقال نیرو فقط برای تغییر جهت نیرو بکار میرود.8ه

 مثال: - ترازو

 

بازوی محرک = بازوی مقاوم 


حالت دوم اهرم نوع اول

افزایش وتغییرجهت نیرو

 

مثال:قیچی اهن بری - انبردست


حالت سوم اهرم نوع اول :

تغییرجهت ومسافت سرعت اثرنیرو

بازوی محرک< بازوی مقاوم

مثال:قیچی کاغذبری – قیچی خیاطی


اهرم نوع دوم:

افزایش نیرو

مثال: چرخ دستی (فرغون) - فندق شکن – قایق پارویی


اهرم نوع سوم :

افزایش مسافت وسرعت اثر نیرو

مثال:چکش – قاشق – جاروفراشی - انبر

توجه : همه ی ماشین ها نیرو راانتقال میدهند

+ نوشته شده در  شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:20  توسط عوض حقایق پور  | 

نامه اداری

نامه اداری

وقتی برای اداره و یا ارگان یا شخص مهمی نامه می نویسیم که رابطه کاری با او داریم از نامه اداری استفاده می کنیم در چنین مواردی نمی شود از نامه دوستانه استفاده کرد و این کار نوعی توهین به شخص گیرنده محسوب می شود .نوشتن نامه اداری چیزی نیست که بتوان به صورت گام به گام آن را آموزش داد بلکه می شود با ذکر نکاتی چند و نشان دادن مثال به نوشتن صحیح آن کمک کرد.همه ما در سال اول متوسطه با نوشتن نامه اداری آشنا شده ایم اما در اینجا با ذکر نکات بیشتری سعی در بهبود نگارش چنین نامه هایی خواهیم داشت.

نکاتی در باب نوشتن نامه اداری:
-نامه اداری باید در یک طرف صفحه نوشته شوند ونباید در حاشیه آن ها چیزی نوشت.
-متن نامه باید با نهایت دقت در صحت مطالب تهیه شود.
-متن نامه باید شایسته فرد گیرنده باشد و پست و مقام شغلی و سازمانی فرد گیرنده باید در نظر گرفته شود.
-در نامه های اداری باید شیوایی سخن و روانی مطلب نیز در نظر گرفته شود و از لغات قدیمی و نامانوس نباید استفاده شود.
-از حشو(به کار بردن واژه هایی که هم معنی هستند)خودداری شود.
-در نامه های اداری به هیچ وجه نباید از کلمات و جملات عامیانه استفاده کرد.
-از نشانه های قراردادی(ویرگول, نقطه و ...)باید درست و به جا استفاده کرد.
-در نامه های اداری باید از استفاده کردن جملات توهین آمیز, تهدید آمیز و مشکل آفرین خودداری کرد.
-نامه های اداری ترجیحا باید در کاغذ های بزرگ نوشته شود تا امکان ارجاع و حاشیه نویسی داشته باشد.
-نامه حدالامکان باید تایپ شود یا حد اقل با خط خوانا نوشته شود.
-سلسله مراتب باید رعایت شود, مثلا اگر می خواهیم برای اداره ای نامه بنویسیم اولین نفر باید مدیریت مکان مورد نظر باشد.عدم رعایت سلسله مراتب باعث توهین به پایینی ها می شود.
-اگر مخاطب نامه را نمی شناسیم نامه را باید با یک عنوان کلی بنویسیم. در هر اداره یک سیستم تفکیک نامه وجود دارد که باعث ارسال نامه به مکان مورد نظر می شود.
-اگر نامه به وسیله اینترنت مکاتبه شود: الف) از رنگ های ملایم(مثل آبی) استفاده شود. ب)تایپ همه نامه با فونت بزرگ یک نوع توهین محسوب می شود. ج) ارسال تعداد زیادی ایمیل برای یک مکان کار درستی نیست.

اسکلت کلی یک نامه اداری:
-نامه را با نام خدا آغاز می کنیم.
-تاریخ را درج می کنیم.
-موضوع نامه را می نویسیم.
-نام شخص گیرنده را با احترام همراه سمت وی می نویسیم.مثال: جناب آقای جمال زارعی مدیریت محترم سازمان........... یا مدیریت محترم سازمان ............ جناب آقای جمال زارعی
-نامه را با حدود یک سانتی متر از محل طبیعی شروع سطر آغاز می کنیم و بدون طول و
تفسیر های اضافی شروع به طرح مشکل می کنیم.
-انتظاری را که از گیرنده نامه داریم محترمانه ذکر می کنیم و اگر توانستیم راه حل یا پیشنهادی ارائه می دهیم.
-دستور نمی دهیم , نامه باید بیشتر جنبه خواهشی داشته باشد.
-نام و مشخصات خود را در پایین نامه سمت چپ می نویسیم و امضا می کنیم.

این نوع از نامه اداری نامه شخص به اداره بود که در زیر نمونه ای برای آن می آورم.

نمونه:
به نام خدا


موضوع:ثبت نام در مدرسه تاریخ ...
ریاست محترم ادره اموزش و پرورش شهرستان ... جناب آقای/سرکار خانم......
با احترام، ضمن ارسال فتوکپی حکم انتقال شماره.......روز.....اداره.....،من به این شهرستان منتقل
شده ام. خواهشمند است دستور فرمایید فرزندم ......را در کلاس.....دبیرستان.....که به محل سکونت ما نزدیک است ثبت نام کنند. برای سهولت کار، پرونده و تمام سوابق تحصیلی نامبرده برای اطلاع و هرگونه اقدام توسط فرزندم تقدیم می شود. امیدوارم با دستوری که صادر می کنید ، موجبات دلگرمی و ادامه تحصیل فرزندم را فراهم فرمایید.

نام و نام خانوادگی

امضاء

+ نوشته شده در  شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ساعت 11:47  توسط عوض حقایق پور  | 

مرد کور

مرد کور

روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود روی تابلو خوانده می شد: من کور هستم لطفا کمک کنید . روزنامه نگارخلاقی از کنار او می گذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه د ر داخل کلاه بود.او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و اعلان دیگری روی ان نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید، که بر روی آن چه نوشته است؟روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده می شد: امروز بهار است، ولی من نمی توانم آنرا ببینم !!! وقتی کارتان را نمیتوانید پیش ببرید استراتژی خود را تغییر بدهید خواهید دید بهترین ها ممکن خواهد شد. باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است. حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل، فکر، هوش و روحتان مایه بگذارید این رمز موفقیت است .... لبخند بزنید.

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:43  توسط عوض حقایق پور  | 

اسامی دانش اموزان دبستان  سعدی برازجان ورودی
 مدرسه راهنمایی با قرالعلوم تابستان ۸۹

۱-رضا     رضایی مطلق

۲-عرفان       باصولی

۳-عباس    خسروی

۴-محمدرضا   خدادادی

۵-کاظم   عیار  زاده

۶-محمدحسین رزم پا

۷-امیرحسین   اذرپرا

۸-امیرحسین    لقمان زاده

۹-محمد  انصاری

۱۰-علیرضا    کوهکن

۱۱-محمدامین    ادریسی

۱۲-امیررضا   حیدری

۱۳-علی سعدابادی

۱۴-ارش باقرپور

۱۵-مهدی مرشدی یکتا

۱۶-حجت ا...کازرونی

۱۷-احمدرضا دشتی

۱۸-رضا    دهقانی

۱۹-محمد      زارعی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افرادذخیره:

۱-عباس  پویا

۲-مرتض  بحرالعلوم

۳-حامد   قاسمی

۴-امیرحسین  خلفی

۵-حمیدرضا   اخلاقی

۶-محمدرضا    عبدعلی پور

۷-ساجد   بهبهانی

۸-رهیار  کیانی

۹-محمدجواد   اذر پرا

۱۰-میلاد  فرخ سرشت

۱۱-سبحان   بهبهانی

====================================================

باسپاس از کارکنان اموزشگاه

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:33  توسط عوض حقایق پور  | 


60 سئوال تستی درس تاریخ پایه پنجم ابتدایی
1- هنگامی که آزار واذیت بت پرستان زیاد شد ، مسلمانان به وسیله ..... از راه ..... به ...... هجرت کردند ؟

الف ) شتر – صحرا – مدینه      ب ) قایق – دریای مدیترانه- حبشه

ج )قایق – دریای سرخ – حبشه    د ) شتر – کوهستان – مدینه

2- درکدام دوره وزیران ایرانی با تشویق نویسندگان ، شاعران و دانشمندان موجب پیشرفت دانش وادب در ایران شدند و یکی از خاندان های معروف که وزارت آن ها را بر عهده داشتند کدام یک از موارد زیر است ؟

الف ) بنی عباس – غزنویان     ب ) بنی امیه – سلجوقیان

ج ) بنی عباس – برمکیان        د ) ترکان – خوارزمشاهیان

3- کدام یک از موارد زیر از اقدامات نادر شاه می باشد ؟

الف ) برای سرکوب کامل افغان ها به غرب ایران لشگر کشی کرد .

ب ) به هندوستان حمله برد.

ج ) سپاه روسیه را از قلمرو ایران دور کرد.

د ) به علم و دانش توجه بسیار داشت و برای آبادانی ایران کوشید.

4- کاخ عالی قاپو و بازار وکیل و دروازه باغ ملی تهران به ترتیب مربوط به کدام دوره می باشند ؟

الف ) زندیه – صفویه – قاجاریه     ب ) صفویه – زندیه – قاجاریه

ج ) قاجاریه – زندیه – صفویه         د ) صفویه – قاجاریه- زندیه

5- چرا حضرت محمد (ص ) ناچار بود با مخالفان بجنگد ؟

الف ) برای دفاع از اسلام ومسلمانان     ب ) برای توسعه ی سرزمین های اسلامی

ج ) برای شکستن پیمان قطع رابطه         د ) برای جلوگیری از رواج بت پرستی

6- مبدأتاریخ مسلمانان  ، کدام مورد است ؟

الف ) هجرت مسلمانان به حبشه     ب ) بعثت پیامبر اکرم ( ص )

ج ) هجرت پیامبر اسلام (ص)       د ) آغاز تشکیل اولین حکومت اسلامی

7- کدام یک از گزینه های زیر از اثرات ونتایج قیام کربلا می باشد ؟

الف ) شهادت امام حسین (ع ) ویارانش    

د ) سرمشق خوبی برای قیام برضد بنی امیه و ظالمان

ج) جلوگیری از استفاده بیت المال توسط بنی امیه

د ) برکناری یزید از حکومت بنی امیه

8- خاندان بنی عباس خود را از کدام نسل می دانستند ؟

الف ) عموی پیامبر      ب ) معاویه     ج ) مروان        د ) ابوسفیان

9- کدام یک از سلسله های زیر از ترکان نبوده است ؟

الف ) خوارزمشاهیان      ب ) غزنویان     ج ) سلجوقیان      د ) سامانیان

10- چه عاملی باعث شد که عثمانیان و ازبکان با شاه اسماعیل مخالفت کنند ؟

الف ) اتحاد مردم ایران     ب ) قدرت شاه اسماعیل

ج ) رسمی شدن مذهب شیعه    د ) قدرت عثمانیان و ازبکان

11- کدام یک از افراد زیر خود را نماینده ی مردم نامید ؟

الف ) نادر      ب ) آقامحمد خان    ج )کریم خان     د ) فتحعلی شاه

12- قیام مردم ایران برعلیه حکومت شاهنشاهی در چه تاریخی آغاز شد ؟

الف ) 12بهمن 1357    ب ) 22بهمن 1357

ج ) 15خرداد 1342      د ) 29 اسفند 1329

13- کدام واقعه باعث شد که خوارج از سپاه اسلام جداشوند ؟

الف ) جنگ باسودجویان     ب ) جنگ بامعاویه    ج ) جنگ بدر     د ) جنگ نهروان

14- پایتخت سلسله های زندیه و صفویه به ترتیب کدام شهرها بودند ؟

الف ) اصفهان ، قزوین     ب ) شیراز ، اصفهان

ج )شیراز ، مشهد           د ) تهران ، تبریز
15- کدام سلسله جزءحکومت های مستقل محلی در ایران محسوب نمی شود ؟

الف ) سامانیان    ب ) سلجوقیان   ج ) تیموریان    د ) غزنویان

16- پیامبر اسلام (ص ) چند سال پس از بعثت رحلت فرمودند ؟

الف )    63       ب ) 40      ج ) 23       د ) 7

17- کدام یک از حکومت های زیر وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب نمی کردند ؟

الف ) بنی امیه    ب ) بنی عباس    ج ) غزنویان    د ) سلجوقیان

18- علت عدم موفقیت مردم ایران در برابر حمله ی مغول چه بود ؟

الف ) قدرت وتوان نظامی سپاه مغول    ب ) پراکندگی نیروهای مردمی در کشور

ج ) وجود نداشتن یک حکومت قوی     د ) تسلط بیگانگان برکشور

19- پادشاهان سلسله ..... به رواج زبان فارسی اهمیت زیادی می دادند ؟

الف ) غزنویان    ب ) سامانیان    ج ) سلجوقیان     د ) خوارزمشاهیان

20- علت مخالفت وجنگ سود جویان با حضرت علی (ع ) چه بود ؟

الف ) شروع امامت آن حضرت                ب ) شیوه ی عدالت حضرت علی (ع )

ج )برکناری حضرت علی (ع) از خلافت    د ) فریب دادن آن ها توسط معاویه

21- کدام رویدادهای تاریخی با یکدیگر هم زمان بوده اند ؟

الف ) قتل امیرکبیر- جنگ با روسیه              

ب ) کشته شدن ناصرالدین شاه – انقلاب مشروطیت

ج ) جنگ جهانی اول – باز گشایی مجلس شورا    

د ) تشکیل سلسله ی قاجار -  تصرف گرجستان

22- نخستین بار در زمان کدام سلسله ، سپاه ایران به سلاح گرم (توپ وتفنگ ) مجهز شد ؟

الف ) صفویه    ب ) افشاریه    ج ) زندیه     د ) قاجاریه

23- علت به وجود آمدن سلسله های ترک در ایران چه بود ؟

الف ) قدرت گرفتن عده ای از فرماندهان ترک    

ب ) نزدیک شدن قبیله های ترک به مرزهای شمل شرق ایران

ج ) به کارگیری وزیران باهوش ایرانی برای اداره ی امور

د ) مسلمان شدن برخی از غلامان ترک

24- اولین حکومت اسلامی در چه شهری تشکیل شد ؟

الف ) بیت المقدّس    ب ) کوفه     ج ) مدینه     د ) مکّه

25-مهم ترین رویداد دوره ی قاجاریه چه بود ؟

الف ) انقلاب مشروطیت     ب ) انتقال پایتخت به تهران

ج ) شکست ایران از روسیه   د ) صدراعظمی امیرکبیر

26- کدام مورد در زمان شاه عباس صفوی اتّفاق افتاد ؟

الف ) انتقال پایتخت به اصفهان   ب ) تأسیس سلسله ی صفویه

ج ) جنگ چالدران                     د ) رسمی شدن مذهب شیعه

27- پس از چه اتفاقی گروه خوارج به وجود آمدند ؟

الف ) برسرنیزه کردن قرآن توسط لشکرمعاویه

ب ) بیعت مسلمانان با حضرت علی (ع)

ج )شکست سودجویان درجنگ باحضرت علی (ع)

د ) ماجرای داوری درجنگ بین حضرت علی (ع) ومعاویه

28- درپایان کدام دسته از سلسله های زیر حکومت های محلی درایران به وجودآمدند؟

الف ) بنی امیه- خوارزمشاهیان     ب ) بنی عباس- تیموریان

ج ) سامانیان – غزنویان                د ) سلجوقیان- خوارزمشاهیان

29- کدام پادشاه قاجار برای اولین بار از دولت های خارجی وام گرفت ؟

الف ) ناصرالدین شاه      ب ) مظفرالدین شاه

ج ) محمدعلی شاه           د ) فتحعلی شاه

30- دولت غاصب اسرائیل در زمان کدام پادشاه درامور کشورمادخالت می کرد ؟

الف ) رضاخان     ب ) احمدشاه      ج )محمدرضاشاه    د ) محمدعلی شاه

31- کدام گروه از پادشاهان زیر مؤسس سلسله بودند ؟

الف ) نادرشاه- کریم خان- شاه اسماعیل – رضاخان

ب ) ناصرالدین شاه- رضاخان-= شاه اسماعیل – کریم خان

ج ) محمد علی شاه – شاه عباس – نادرشاه- محمدرضاپهلوی

د ) نادرشاه – کریم خان – شاه عباس – رضاخان

32- مجلس شورای ملّی ،پس از مدّتی تعطیلی درزمان سلطنت کدام پادشاه دوباره مشغول به کارشد ؟

الف ) احمدشاه   ب ) محمدعلی شاه    ج ) مظفرالدین شاه   د ) ناصرالدین شاه

33- کدام گزینه را می توان در ادامه ی اتفاقات زیر قرار داد ؟

«بعثت – هجرت – تشکیل حکومت اسلامی - ....»

الف ) پاک کردن خانه ی کعبه از بت ها   ب ) پیمان قطع رابطه با مسلملنان

ج ) دعوت آشکارمردم به اسلام              د ) دعوت مردم مدینه به اسلام

34- حضرت علی چند سال پس از هجرت پیامبر به مدینه ، به شهادت رسیدند ؟

الف ) 23سال   ب ) 40سال    ج ) 60سال     د ) 61سال

35- چه کسانی باعث تغییر کومت قاجاریه شدند ؟

الف ) انگلیسی ها                    ب ) حکومت پهلوی  

ج ) مبارزان نهضت مشروطه   د ) نیروهای اشغالگر جنگ جهانی دوم

36- جانشینان چنگیز درایران کدام سلسله را به وجود آوردند ؟

الف ) ایلخانان     ب ) تیموریان    ج ) صفویان      د ) سامانیان

37- حکومت مشروطه در زمان پادشاه درایران برقرار شد ؟

الف ) مظفرالدین شاه     ب ) ناصرالدین شاه  ج) محمدعلی شاه   د ) احمدشاه

38- کدام یک از روحانیون درنهضت مشروطه نقشی اساسی داشت ؟

الف ) آیت ا... مدرس   ب ) آیت ا... کاشانی

ج ) آیت ا...طباطبایی    د )آیت ا... اسدآبادی

39- درزمان کدام سلسله ، قراردادهای ننگینی بین ایران وروسیه بسته شد ؟

الف ) افشار   ب) زند    ج ) صفوی    د )قاجار

40- شهرهای نجف ،کربلا وبغداد درکدام جنگ به تصرف ایرانیان درآمد ؟

الف ) شاه اسماعیل با عثمانی ها    ب )  شاه عباس با عثمانی ها

ج ) شاه اسماعیل با ازبکان            د ) شاه عباس با ازبکان

41- میرزارضای کرمانی از شاگردان کدام روحانی مبارز بود ؟

الف )آیت ا..اسدآبادی     ب ) آیت ا... نوری   ج )آیت ا... طباطبایی   د )آیت ا... بهبهانی

42- کدام سرزمین اسلامی از حضرت علی (ع)پیروی نمی کرد ؟

الف )کوفه   ب )شام   ج )نجف  د)ایران

43- درسنّ هشت سالگی چه واقعه ای پیامبر(ص)را غمگین کرد؟

ال) وفات ابوطالب     ب )وفات مادرش آمنه  ج) وفات عبدالمطلب   د ) وفات پدرش عبدالله

44- پیامبراسلام چه مدت از سال رادرغارحرا به سرمی بردند؟

الف )یک ماه   ب ) شش ماه   ج ) دوماه   د) چهارماه

45- برای اولین بار اسلام چگونه به خارج از عربستان نفوذکرد ؟

الف ) باهجرت مسلمانان به حبشه    ب ) با فتح ایران توسط مسلمانان

ج ) با هجرت پیامبربه مدینه           د ) با دعوت زمامداران بزرگ به اسلام

46- اولین زن ومردی که به اسلام ایمان آوردند چه کسانی بودند ؟

الف ) حضرت فاطمه (س)- ابوطالب      ب ) حضرت فاطمه (س)- حضرت علی (ع)

ج ) حضرت خدیجه (س)- ابوطالب        د) حضرت خدیجه (س) – حضرت علی (ع)

47- مدرسه ی دارالفنون با تلاش چه کسی تأسیس شد؟

الف) خواجه نظام الملک    ب )امیرکبیر    ج ) کریم خان   د )مظفرالدین شاه

48- چه کسی مذهب شیعه رادرایران رسمیت داد؟

الف)شاه عباس    ب )شاه اسماعیل   ج )کریم خان    د )نادرشاه

49- وکیل الرعایا لقب چه کسی بود ؟

الف ) آقامحمدخان   ب )شاه عباس    ج )کریم خان    د )نادرشاه

50- پایتخت دولت سامانی کجا بود ؟

الف ) چالدران   ب ) اصفهان   ج ) بخارا     د) خوارزم

51- بعداز سلجوقیان کدام سلسله روی کارآمد ؟

الف ) صفویه   ب ) خوارزمشاهیان   ج ) غزنویان   د ) سامانیان

52- حضرت علی (ع)کدام شهر رامرکز خلافت خود قرار دادند؟

الف)کربلا   ب )مدینه   ج )نجف     د )کوفه

53- مسلمانان به سرپرستی چه کسی به حبشه هجرت کردند ؟

الف) حضرت محمد(ص)  ب ) جعفر بن ابی طالب

ج ) حضرت علی (ع)     د ) ابوموسی اشعری

54- این سخن از کیست ؟

«من برای زنده نگه داشتن دین اسلام وامربه معروف ونهی از منکرقیام کرده ام »

الف ) حضرت محمد (ص)  ب) حضرت علی (ع)    ج )امام حسین(ع)   د) امام حسن(ع)

55- آخرین توطئه کفارقریش علیه حضرت محمّد (ص) چه بود؟

الف) وعده ی مقام وریاست     ب ) تصمیم به قتل پیامبر(ص)

ج) محاصره پیامبر ویارانش      د)شکنجه ی پیامبر ویارانش

56- چه عاملی سبب پابرجایی اسلام و قیام برضد بنی امیه شد؟

الف) قیام ابومسلم     ب) واقعه کربلا   ج) صلح امام حسن      د)شکست خوارج

57- علّت سقوط دولت خوارزمشاهیان چه بود ؟

الف ) حمله چنگیز به ایران       ب)حمله تیموربه ایران

ج) نداشتن وزیر ایرانی            د)بی لیاقتی پادشاهان

58- درزمان کدام سلسله ،دهلی پایتخت هند به تصرّف دولت ایران درآمد؟

الف)زندیان ب) افشاریان   ج) قاجار    د) خوارزمشاهیان

59- علّت اصلی مبارزات مردم ایران علیه خلفای بنی عباس چه بود ؟

الف) تشکیل حکومت های مستقل محلی   ب ) خارج شدن ازنفوذ خلفای بنی عباس

ج )تشکیل حکومتی مانند دوره ساسانی         د) پذیرفتن دینی دیگر غیراز اسلام

60- جنگ چالدران بین چه کسانی روی داد؟

الف) شاه اسماعیل وترکان عثمانی     ب ) شاه عباس وترکان عثمانی

ج) شاه اسماعیل و ازبکان                د) شاه عباس و ازبکا

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:7  توسط عوض حقایق پور  |